Komunikat archiwalny

Gdy trzeba iść do okulisty... [INFORMATOR]

Pacjenci mogą korzystać z konsultacji i pomocy medycznej okulisty na podstawie skierowania. Pacjenci, którzy kontynuują leczenie w poradni okulistycznej, nie są zobowiązani do dostarczenia skierowania, jeżeli jego przyczyna nie ustała. W stanach nagłych (np. uraz oka), kiedy pomoc lekarza POZ nie jest wystarczająca, pacjent ma prawo zgłosić się do poradni bez skierowania i powinna mu zostać udzielona doraźna pomoc. Regulują to art. 19.1 i art. 60. Ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W takich sytuacjach decyzje dotyczące przyjęcia i postępowania z pacjentem podejmuje lekarz. W Krakowie poradnie okulistyczne w ramach NFZ prowadzone są w wielu podmiotach, które organizacyjnie podlegają różnym instytucjom. Aby ułatwić dostęp do informacji, poniżej prezentujemy zbiorcze dane.

Gdy trzeba iść do okulisty... [INFORMATOR]
Fot. pixabay.com

Pobierz:

Pokaż metkę
Autor: TOMASZ RÓG
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także