Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 6,71 µg/m3 PM10 - 4µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 07:00 PM10 - 6µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 07:00 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 07:00 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 07:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 07:00 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 07:00 PM10 - 6µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 07:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA