Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 44,38 µg/m3 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-27 23:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-27 23:00 PM10 - 53µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-28 00:00 PM10 - 54µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-27 23:00 PM10 - 47µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-28 00:00 PM10 - 55µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-27 23:00 PM10 - 49µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-27 23:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2020-02-27 23:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA