Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 17,25 µg/m3 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-23 16:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-23 16:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-23 16:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-23 16:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-23 16:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-23 16:00 PM10 - 5µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-23 16:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA