Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 32,25 µg/m3 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-22 13:00 PM10 - 57µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-22 13:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-22 13:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-22 13:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-22 13:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-22 13:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-22 13:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2018-03-22 13:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA