Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 10,43 µg/m3 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 05:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 05:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 05:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 05:00 PM10 - 5µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 05:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 05:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 05:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA