Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dostateczny 255,192,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 40 µg/m3 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-27 01:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-27 01:00 PM10 - 140µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-27 01:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-27 01:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-27 01:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-27 01:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-27 01:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-27 01:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA