Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 35,88 µg/m3 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-26 10:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-26 10:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-26 10:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-26 10:00 PM10 - 52µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-26 10:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-26 10:00 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-26 10:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-25
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA