Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 255,255,0 PM10 - 60,14 µg/m3 PM10 - 61µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-18 16:00 PM10 - 50µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-18 16:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-18 16:00 PM10 - 65µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-18 16:00 PM10 - 104µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-18 17:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-18 16:00 PM10 - 56µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-18 16:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA