Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 33,43 µg/m3 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-26 05:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-26 10:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-26 10:00 PM10 - 42µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-26 09:00 PM10 - 43µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-26 10:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-26 10:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-26 00:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA