Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 48,13 µg/m3 PM10 - 57µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 03:00 PM10 - 47µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 03:00 PM10 - 48µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 03:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 03:00 PM10 - 81µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 03:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 03:00 PM10 - 48µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16 03:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-15
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA