Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 255,255,0 PM10 - 85,71 µg/m3 PM10 - 86µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-19 19:00 PM10 - 68µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-19 19:00 PM10 - 44µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-19 19:00 PM10 - 100µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-19 19:00 PM10 - 121µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-19 19:00 PM10 - 97µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-19 19:00 PM10 - 84µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-19 19:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA