Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 26,13 µg/m3 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-26 08:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-26 08:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-26 08:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-26 08:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-25 12:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-26 08:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-26 08:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-26 08:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA