Komunikat archiwalny

Święto Organizacji Pozarządowych

Drugi tydzień września będzie największym świętem organizacji pozarządowych w naszym kraju. W dwudniowym Forum poświęconym aktywności społecznej udział weźmie ponad 1 tys. osób reprezentujących inicjatywy obywatelskie i współpracujące sektory administracji publicznej, samorządu i biznesu. Wydarzenia Tygodnia Obywatelskiego i Pikniku Inicjatyw Obywatelskich zgromadzą w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy osób. Organizatorem Forum jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Święto Organizacji Pozarządowych
Fot. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Od 8 do 15 września w Warszawie odbędzie się VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. To odbywające się co trzy lata spotkanie osób zaangażowanych w działalność społeczną. VII edycja wydarzenia jest okazją do przyjrzenia się rozwojowi aktywności obywatelskiej w Polsce w ostatnich 25 latach. Wiodącym wydarzeniem VII OFIP-u jest Forum (14-15 września na Uniwersytecie Warszawskim). Towarzyszą mu wydarzenia Tygodnia Obywatelskiego (8-13 września) na terenie całego miasta oraz Piknik Inicjatyw Obywatelskich (14 września) na Krakowskim Przedmieściu.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: http://ofip.eu/formularze/. Więcej informacji znajduje się na www.ofip.eu oraz facebook.com/ofip.eu.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej Anna Okońska – Walkowicz zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Krakowa na wspólny wyjazd i uczestnictwo w VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych. Miasto Kraków zapewni organizacjom bezpłatny transport do Warszawy (14 września) i  powrót (15 września). Prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału w wyjeździe uwzględniających: nazwę organizacji, dane teleadresowe/kontaktowe, liczbę osób/uczestników reprezentujących organizację wraz z pełnionymi przez  nie funkcjami na adres mowis@um.krakow.pl do 14 sierpnia 2014 r. z dopiskiem "Zgłoszenie do wyjazdu na OFIP". Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń!

Pokaż metkę
Autor: Joanna Dubiel
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także