Komunikat archiwalny

Młodzi, wybitni i nagrodzeni

Piętnaścioro szczególnie utalentowanych artystów, twórców oraz menadżerów kultury otrzymało w tym roku Stypendia Twórcze Miasta Krakowa. Uroczystość ich wręczenia, z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, odbyła się w poniedziałek, 24 listopada, w Pałacu Krzysztofory.

Młodzi, wybitni i nagrodzeni
Fot. Magiczny Kraków

- Pomysły młodych twórców to doskonały produkt eksportowy Krakowa. Dlatego od lat wpieramy nowe inicjatywy artystyczne i promujemy artystów z przyszłością, przyznając Stypendia Twórcze Miasta Krakowa – mówił Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podczas uroczystości w Magistracie.

W dziedzinie: Literatura stypendia otrzymali – Joanna Bąk, Andrzej Muszyński i Szymon Słomczyński; w dziedzinie: Muzyka i taniecBarbara Borowicz, Julia Hałka, Franciszek Araszkiewicz, Piotr Orzechowski i Stanisław Słowiński; w dziedzinie: Sztuki plastyczneMarlena Biczak, Martyna Borowiecka, Anna Juszczak, Justyna Kolarz–Piotrowicz i Iwona Tamborska; w dziedzinie: Teatr i sztuki sceniczne - Elżbieta Depta; w dziedzinie: Organizacja i produkcja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, zarządzanie kulturą, kreowanie ważnych dla kultury Krakowa wydarzeń i wsparcie logistyczne artystówAleksander Włodyka. Sylwetki nagrodzonych osób (pdf).

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa otrzymują szczególnie utalentowani artyści, twórcy oraz menadżerowie kultury, którzy nie przekroczyli trzydziestego roku życia i prowadzą działalność na terenie miasta Krakowa. Stypendia przyznawane są na: realizację projektów artystycznych oraz animację kulturalną, a także na podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonalenie umiejętności i zdolności twórczych.

Kandydat opisuje we wniosku swój dotychczasowy dorobek twórczy oraz program stypendialny obejmujący: cel, na który ma być przeznaczone stypendium (zamierzenia artystyczne), plan pracy obejmujący realizację programu stypendium oraz termin jego zakończenia. Stypendysta otrzymuje jednorazowe stypendium pieniężne oraz dyplom.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja ds. Stypendium Twórczego Miasta Krakowa pod przewodnictwem Magdaleny Sroki - Zastępcy Prezydenta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta i ona przedkłada Prezydentowi propozycję listy kandydatów do akceptacji. W 2014 r. do konkursu zgłoszono 61 wniosków.

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa przyznawane są od 1994 r. W latach 1994–2013 przyznano ich 308. Wśród Stypendystów Miasta Krakowa znaleźli się m.in. Grzegorz Jarzyna, Magdalena Cielecka, Beata Fudalej, Grzegorz Szwiertnia, Marta Kawiorska, Małgorzata Szumowska. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=119.

FOTOGALERIA:

spotkanie

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także