Aktualności

Co dalej z „Ugorkiem”?

Jako że dochodziły z różnych stron wieści o rzekomej likwidacji Programu Aktywności Lokalnej „Ugorek”, tematem tym zajęli się radni na posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Nowy program współpracy z NGO na 2018 rok
Komunikat archiwalny 2017-12-05

Radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa podobnie jak członkowie innych komisji opiniowali projekt Budżetu Miasta 2018. Zajęli się także opiniowaniem Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

Budżet i sprawy bezpieczeństwa
Komunikat archiwalny 2017-12-05

Radni z Komisji Praworządności pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały budżetu miasta na 2018 rok w zakresie merytorycznego działania komisji. Ponadto pozytywną opinię otrzymał Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Dziewiętnaście pomników przyrody
Komunikat archiwalny 2017-12-05

Platan klonolistny, tulipanowiec amerykański, jesion wyniosły, czy najbardziej znany dąb szypułkowy, to niektóre z gatunków drzew jakie zostaną pomnikami przyrody. Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

Park Kulturowy wciąż budzi emocje
Komunikat archiwalny 2017-12-05

Miastu bardzo zależy na uszczelnieniu kwestii reklamowania oraz poruszania się po Parku Kulturowym Stare Miasto. Dlatego też postanowiono nowelizować uchwałę z 2010 r. O zmianach w niej wprowadzonych dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury.

Programy, strategia, konsultacje
Komunikat archiwalny 2017-12-04

Przed nami przedostatnia sesja w tym roku. W jej programie zaplanowano m.in. pierwsze czytania projektów uchwał w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030”, określenia wysokości opłat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz zmianę uchwały w sprawie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w przypadku przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu.

Lokale, sprzedaże i bonifikaty
Komunikat archiwalny 2017-11-23

Podczas posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego radni zajęli się sprawami lokali, własności Gminy Miejskiej Kraków i bonifikatami. Wszystkie sprawy zostały zaopiniowane pozytywnie.

O krakowskich żłobkach
Komunikat archiwalny 2017-11-23

Według danych GUS do 2020 roku w naszym kraju będzie przybywać dzieci. Dlatego radni z Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej postanowili uzyskać informację z Biura ds. Ochrony Zdrowia na temat opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Krakowie.

Najważniejszy budżet
Komunikat archiwalny 2017-11-23

Jednym z najważniejszych punktów sesji było pierwsze czytanie budżetu na 2018 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa. Radni podjęli też uchwały stwierdzające przekształcenia szkół. 89. sesja trwała prawie 10 godzin. Radni podjęli 168 uchwał, 15 procedowali podczas pierwszych czytań, podjęli też jedną rezolucję.

Radni w Pałacu Sztuki
Komunikat archiwalny 2017-11-22

W dekoracji Pałacu Sztuki brali udział najwybitniejsi artyści krakowscy. Efektowny fryz, ukazujący zmienność losów artysty, zaprojektował Jacek Malczewski. Antoni Madeyski, Konstanty Laszczka i Teodor Rygier wykonali popiersia mistrzów szczególnie zasłużonych dla sztuki polskiej. Radni z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków mogli podziwiać tę niezwykłą placówkę podczas wyjazdowego posiedzenia komisji.