Aktualności

Igołomska droższa niż przewidywano

Przebudowa ulicy Igołomskiej pochłonie więcej kosztów niż przewidywano. Wszystko przez to, że potrzebne są dodatkowe prace. Poinformował o tym radnych z Komisji Infrastruktury Marcin Hanczakowski, p.o. Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Pozytywnie dla obszarów zielonych i Starego Bieżanowa

Radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywnie ocenili projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”. Podobnie ocenili projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stary Bieżanów”.

Dodatkowe pieniądze dla krakowskiego WOPR

Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działa od 1971 roku, niejednokrotnie wspierało mieszkańców w czasie kataklizmów, powodzi, a na co dzień chroni ich na czterech największych kąpieliskach w Krakowie. O działalności krakowskiego WOPR oraz o środkach finansowych dyskutowano na posiedzeniu Komisji Praworządności.

Dwie sesje jednego dnia
Komunikat archiwalny 2018-07-02

W środę, 4 lipca odbędą się dwie sesje RMK. Najpierw o godz. 10:00 rozpocznie się 107. sesja.  Zostanie przerwana, by o godz. 11:00 rozpoczęło się drugie posiedzenie 105. sesji RMK.

Ruszają konsultacje na temat statutu dzielnicy VI Bronowice

Od 12 czerwca do 3 lipca wyłożony jest do konsultacji projekt nowelizacji statutu dzielnicy VI Bronowice. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnych opinii, a ich wynik będzie mieć charakter opiniodawczy.

Centrum Krakowa się wyludnia

Jaki jest wpływ turystyki na życie mieszkańców centrum Krakowa? Na to pytanie szukano odpowiedzi podczas spotkania radnych z Komisji Promocji i Turystyki.

Absolutorium, plany, uchwały kierunkowe
Komunikat archiwalny 2018-06-28

Podczas 106. sesji radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Krakowa za 2017 r. oraz przyznali Prezydentowi absolutorium. Poprzedzająca sesję absolutoryjną 105. sesja zwyczajna została przerwana i będzie kontynuowana 4 lipca, w środę.

Przedszkole „Pawie piórko” i wymiary godzin

Komisja Edukacji nie wydała pozytywnej opinii dla realizacji budżetu miasta za 2017, za to pozytywne opinie otrzymały druki w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 25.

Poprawka do uchwały

Radni z Komisji Dialogu Obywatelskiego pozytywnie zaopiniowali poprawkę do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w sprawie nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII, określających organizacje i zakres działania dzielnic.

Przywrócić abonament

Abonament postojowy miesięczny typu „N”, czyli dla osoby niepełnosprawnej zostanie przywrócony? Chcą tego radni z Komisji Infrastruktury.