Aktualności

Teatr KTO ożywi Stare Podgórze?

Teatr KTO jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Krakowie, a także realizatorem krakowskich projektów artystycznych - Noc Teatrów i Noc Poezji. Pełniący od 40 lat funkcję dyrektora teatru Jerzy Zoń przedstawił radnym z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków projekt nowej siedziby teatru.

Nie tylko o dokarmianiu ptaków

Podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury radni zajęli się projektem uchwały kierunkowej w sprawie zamieszczania informacji o Zezwoleniach na Realizację Inwestycji Drogowej w BIP-ie oraz projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018.

Pozytywna opinia mimo kontrowersji

Mimo że większość projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania zostało zaopiniowanych pozytywnie, podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska nie obyło się bez kontrowersji. Dotyczyły one zwłaszcza jednego punktu.

Więcej pożarów i… fałszywych alarmów

Średnio co 37 minut wyjeżdżała krakowska straż pożarna na interwencje w 2017 r. Łącznie strażacy przyjęli prawie 15 tysięcy zgłoszeń. Informacji o tym, jak wyglądała ich praca wysłuchali radni z Komisji Praworządności. Posiedzenie komisji odbyło się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Westerplatte.

Mniej wyroków eksmisyjnych i spadające bezrobocie

673 – tyle wyroków eksmisyjnych z zasobu prywatnego z prawem do lokalu socjalnego zapadło w 2017 r. To mniej niż w latach poprzednich. O tym, a także o odszkodowaniach z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych i niewskazania pomieszczeń tymczasowych rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa. Radni wysłuchali też informacji o bezrobociu w Krakowie.

Biała Księga, zmiany w statutach dzielnic i uchwały kierunkowe

97. sesja rady Miasta Krakowa będzie miała aż 65 punktów, z czego większość będzie dotyczyć zmian w statutach dzielnic. Radni będą procedować sześć uchwał kierunkowych, a także jedną uchwałę sporządzoną przez grupę mieszkańców. Jednym z najważniejszych punktów będzie jednak informacja o Białej Księdze nieruchomości.

Jednogłośnie za uchwałą

Efektem 96. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa było jednogłośne przyjęcie uchwały kierunkowej zobowiązującej Prezydenta do przygotowania oraz przedstawienia informacji na temat decyzji administracyjnych podejmowanych w związku z zabudową Miasta.

Nadzwyczajnie o zabudowie miasta
Komunikat archiwalny 2018-03-02

7 marca, w środę odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krakowa. Początek o godz. 17:00 w Sali Obrad RMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.

Jak wygląda promocja sportu w Krakowie?

Co robić, by sportowcy chcieli trenować w Krakowie? Jak miasto zachęca ich do promowania Krakowa? O tym dyskutowano na posiedzeniu Komisji Sportu i Kultury Fizycznej.

Nie tylko uchwały kierunkowe

95. sesja RMK trwała ponad 7 godzin. Radni podjęli 22 uchwały, a 19 procedowali podczas pierwszych czytań. Jeden projekt uchwały został odroczony.