Komunikat archiwalny

Meleksy na nowych zasadach?

Urząd Miasta Krakowa wspólnie z przedsiębiorcami przygotowuje projekt zarządzenia w sprawie regulacji dotyczących zasad używania pojazdów wolnobieżnych z silnikiem elektrycznym dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Meleksy na nowych zasadach?
Fot. Magiczny Kraków

Według projektu zarządzenia prezydenta Krakowa nie wszystkie pojazdy z ponad 200 jeżdżących obecnie po mieście otrzymają możliwość wjazdu do strefy A i B, obejmującej Rynek Główny i ulice wokół niego. Zmiany mają dotyczyć nie tylko ograniczenia ilości poruszających się w tych strefach pojazdów, ale również ich wyglądu. Trwają prace nad ewentualnym ujednoliceniem pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym poruszających się po obszarze Starego Miasta, wprowadzeniem jednoznacznej identyfikacji właściciela i wymogiem składania oświadczenia o pełnej sprawności technicznej pojazdu wraz z wnioskiem o wydanie wjazdówki.

Podczas spotkania Stałego Zespołu Konsultacyjnego ds. pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym wykorzystywanych dla prowadzenia działalności gospodarczej 6 lutego 2015 r. reprezentanci przedsiębiorców przedstawili swoje uwagi do projektu. Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się 20 lutego.

Z uwagi na pilną potrzebę poprawy bezpieczeństwa, ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń oraz w celu ustalenia wysokich standardów obsługi ruchu turystycznego, co jest ściśle związane z wizerunkiem Krakowa i służy mieszkańcom miasta, założono najszybszy możliwy termin zakończenia prac nad projektem zarządzenia wprowadzającego limitowane identyfikatory. Dokument miałby zacząć obowiązywać od najbliższego sezonu turystycznego.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także