Komunikat archiwalny

Zielone światło dla spalarni

16 października Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Stowarzyszenia „Zielona Mogiła" na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie środowiskowych uwarunkowań na realizację Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Zielone światło dla spalarni
Fot. Magiczny Kraków

Sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku podkreślił, iż organy prowadzące postępowanie nie naruszyły prawa wydając decyzję administracyjną. Decyzja sądu poświadcza jednocześnie, że dokumentacja przygotowana przez Krakowski Holding Komunalny SA (miejska spółka, która odpowiada za realizację ekospalarni) opracowana została rzetelnie i prawidłowo.

Przypomnijmy, że w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wykonawcą na realizację zakładu. Podmiotem, który wybuduje krakowską ekospalarnię będzie południowokoreański koncern POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. Realizacja inwestycjipowinna się zakończyć w 1100 dni od podpisania umowy, a więc za około 3 lata.

Ekospalarnia będzie nowoczesnym i ekologicznym zakładem, który spełni restrykcyjne wymogi emisji zanieczyszczeń. Aktualne normy dotyczące czystości spalin są wielokrotnie ostrzejsze dla instalacji termicznego przekształcania odpadów niż dla instalacji energetycznych wykorzystujących paliwa kopalne. Dodatkowo produkcja energii elektrycznej i cieplnej ze spalania odpadów pozwala na uniknięcie emisji pochodzącej ze spalania paliw konwencjonalnych.

Wydajność krakowskiej ekospalarni przewidywana jest na 220 000 ton odpadów rocznie, uzyskiwanej na dwóch liniach technologicznych o wydajności 14,1 ton każda. Technologia spalania oparta będzie na palenisku rusztowym. Moc elektryczna zakładu wyniesie ok. 8 MW, a moc cieplna ok. 35 MW. Odpady po procesie spalania zostaną zagospodarowane w instalacji waloryzacji żużla. Do spalania będą kierowane tzw. resztkowe odpady komunalne z terenów objętych selektywną zbiórką.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także