Komunikat archiwalny

Krakowska sortownia w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2015

Krakowska sortownia odpadów została uznana za jedną z 25 najlepszych w Polsce inwestycji komunalnych zrealizowanych w ubiegłym roku. Dzięki temu ma szanse wygrać w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2015 zorganizowanym przez Portal Samorządowy. Głosowanie już trwa.

Krakowska sortownia w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2015
Fot. Wiesław Majka

Spośród 25 nominowanych inwestycji, eksperci z portalu wraz z Radą Konsultacyjną (zasiadają w niej eksperci, urzędnicy i samorządowcy) - wyłonioną Top 10 Inwestycji Komunalnych w Polsce. Dodatkowo na stronie internetowej portalu trwa głosowanie na Top Inwestycję Komunalną 2015 wskazaną przez czytelników portalu.

Na krakowską inwestycję głos można oddać pod linkiem:http://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/top-inwestycje-komunalne-2015/nominacje/68189.html

Wszystkie nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas gali w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w kwietniu tego roku.


Przypomnijmy: prace przy budowie nowej instalacji trwały od stycznia 2013 do końca kwietnia 2014 roku, w ramach projektu „Wdrożenie systemu segregacji odpadów z zastosowaniem separatorów - Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych Barycz. Budynek sortowni został wykonany w konstrukcji stalowej o powierzchni około 4000 m2 i kubaturze około 64 000 m3. Znajduje się w nim w pełni zautomatyzowana, bezobsługowa instalacja do sortowania odpadów komunalnych o przepustowości 100 000 Mg zmieszanych odpadów komunalnych i 50 000 odpadów komunalnych selektywnie zbieranych.

Przywożone do sortowni śmieci trafiają na przenośnik podający je do sita bębnowego, gdzie w procesie mechanicznego sortowania zostają wyodrębnione trzy frakcje, w zależności od wielkości odpadów. Linia technologiczna do sortowania to: obrotowe sito bębnowe, dwa sita kaskadowe, trzy separatory metali żelaznych, trzy separatory metali nieżelaznych, dwa separatory balistyczne, dziesięć separatorów optycznych, 125 przenośników transportujących odpady, prasa belująca, dwie kabiny sortownicze, w których odzyskiwane odpady surowcowe przed podaniem do sprasowania i zbelowania są doczyszczane ręcznie z ewentualnych zanieczyszczeń. Cały proces jest sterowany automatycznie przez komputer. Instalacja pozwala na wyodrębnienie jak największej ilości odpadów nadających się do odzysku i recyklingu, a węzeł do produkcji paliwa alternatywnego umożliwia przetworzenie śmieci nienadających się do recyklingu w paliwo alternatywne wykorzystywane jako źródło energii w cementowniach.


Nowa sortownia wchodzi w skład Centrum Ekologicznego Barycz. Jest to kompleks pięciu wzajemnie ze sobą współpracujących obiektów (instalacji) związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W ramach Centrum Ekologicznego Barycz działają: instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), sortownie, kompostownia , punkt selektywnego zbierania odpadów, a także instalacja do produkcji energii z biogazu. Na terenie Centrum Ekologicznego Barycz działa też ścieżka edukacyjna dla dzieci i młodzieży.


Warto wiedzieć, że budowę poszczególnych elementów Centrum Ekologicznego Barycz wsparła Unia Europejska.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA POLAK
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA