Komunikat archiwalny

Odwiedzajcie Nasze Szkoły!

W poniedziałek (25 maja) rozpoczął działanie portal internetowy dla rodziców i uczniów krakowskich szkół. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami i celami serwisu oraz odwiedzenia go pod adresem www.naszeszkoly.krakow.pl. Czego można się dowiedzieć odwiedzając portal?

Odwiedzajcie Nasze Szkoły!
Fot. naszeszkoly.krakow.pl/

Ile Naszych szkół można tu odwiedzić? Ile szkół samorządowych i niesamorządowych? Ile szkół małych, średnich i dużych? Ilu uczniów jest w Naszych szkołach (rok 2014/15)? Ilu uczniów przystąpiło do egzaminów w latach 2010-2014? Ile wyników egzaminów tu wykorzystano? Ile Naszych szkół poddano ewaluacji zewnętrznej?

Odwiedzajcie Nasze szkoły! W serwisie prezentowane są te krakowskie szkoły, w których w ostatnich latach przeprowadzono egzaminy zewnętrzne. Stopniowo pojawiać się będą pozostałe szkoły z Krakowa. Statystyki mogą być pomocne w ocenie trendów. Ale nie same liczby są ważne. Warto odwiedzać Nasze szkoły, by poznać ich mocne strony, sukcesy, zaangażowanie w projekty. Każda szkoła ma przecież swoją opowieść.

Obecnie w serwisie można odwiedzić 328 szkół. W roku szkolnym 2014/15 uczy się w nich łącznie ponad 84 tysiące uczniów. Ich rodziny to kilkaset tysięcy mieszkańców Krakowa.

Efekty pracy szkół - egzaminy i ewaluacja

Do serwisu Nasze szkoły wprowadzono wyniki egzaminów z lat 2010-2014 dla blisko 96 tysięcy krakowskich uczniów. Wyniki uczniów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych połączono z wynikami wcześniejszych egzaminów. W sumie wykorzystano wyniki oceny więcej niż ćwierć miliona prac egzaminacyjnych uczniów z krakowskich szkół (blisko 272 tysiące). To ogromny zbiór danych. Można dzięki nim ukazać trend dotyczący efektów pracy szkoły w kilku ostatnich latach.

Rodzaje i wielkość Naszych szkół

Dwie trzecie Naszych szkół to szkoły samorządowe (prowadzone przez Miasto Kraków). Aż 85% uczniów uczy się w szkołach samorządowych. Co trzecia z nich jest mała (w ostatnim roku nauki tylko jeden oddział), co czwarta duża (więcej niż trzy klasy w ostatnim roku nauki).

Nasze szkoły w krakowskich dzielnicach

Nasze szkoły zlokalizowane są w 18 dzielnicach Krakowa. Najwięcej jest ich w dzielnicy Stare Miasto. Połowa uczniów uczy się w pięciu dzielnicach, tam też jest zlokalizowana blisko połowa szkół.

Poznawanie portalu polecamy rozpocząć od wizyty w Szkole tygodnia (wejście w górnym menu). W każdym tygodniu Redakcja serwisu Nasze szkoły przegląda informacje wprowadzone przez dyrektorów i wskazuje te szkoły, na których prezentację zwróciła szczególną uwagę.

Trasa zwiedzania rozpoczyna się od Wizytówki szkoły. Nie narzucamy kierunku i tempa zwiedzania. Warto jednak zarezerwować czas, nagradzając trud, jaki dyrektor szkoły włożył w zebranie i zaprezentowanie informacji o swojej szkole. Czas przyda się też na zapoznanie się z objaśnieniami, informacjami i komentarzami, dotyczy to również komentarzy dyrektora. Można podzielić się wrażeniami korzystając z Formularza kontaktowego. Warto skorzystać z linku do serwisu internetowego szkoły, by dowiedzieć się o niej jeszcze więcej.

Dane o szkołach wprowadzają do portalu ich dyrektorzy. Dane dotyczące wyników egzaminów i ewaluacji, zaimportowano z baz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Kuratorium Oświaty. Tych danych dyrektor nie może zmienić. Dyrektor może za to zaktualizować dane dotyczące warunków pracy szkoły (pobrane z bazy Systemu Informacji Oświatowej).

Dyrektor szkoły dodaje informacje o misji i wizji, o organizacji pracy szkoły, o jej mocnych stronach, w tym o projektach realizowanych w szkole. Dyrektor może dodać zdjęcia do galerii i link do prezentacji szkoły w serwisie YouTube. Może wprowadzić informacje o działaniach rodziców.

To dyrektor szkoły buduje opowieść o swojej szkole w serwisie Nasze szkoły. Well done. Efekty widać. Należą się wyrazy uznania.

Krajowe normy egzaminacyjne

Co każdy uczeń powinien wiedzieć i umieć? Jakie powinien mieć kompetencje społeczne? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w edukacyjnej konstytucji – podstawie programowej ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Jak sprawdzić, czy uczniowie kończący szkołę opanowali wymagania podstawy programowej? Jednym z ważnych wskaźników jest wynik ogólnopolskich egzaminów. Zadania egzaminacyjne stanowią próbkę sondażową dla zbioru wszystkich wymagań. Wynik sondażu – tak jak w przypadku sondaży wyborczych – daje szacunkową informację o poziomie spełniania wymagań. W serwisie „Nasze szkoły" obserwujemy trend, sprawdzamy, czy szkoła w perspektywie kilku lat osiągała wyniki wyższe od średniej krajowej. Jeśli tak było przez pięć ostatnich lat, to możemy z dużą dozą pewności prognozować, że tak będzie i roku kolejnym.

Ewaluacja dla rodziców

Blisko 70% Naszych szkół poddano już - w ramach nadzoru pedagogicznego - procesowi ewaluacji zewnętrznej.

W serwisie prezentujemy wyniki tej ewaluacji, udostępniamy raport. Czy raport ten ma być lekturą obowiązkową dla rodziców? Nie będzie to lektura lekka i łatwa. Ale tak to musi być, bo jest to oficjalny, poważny dokument, na serio traktujący pytania o poziom spełniania przez szkołę wymagań stawianych przez państwo.

Namawiamy. Warto potrudzić się, by poznać ekspercką ocenę pracy szkoły. Ułatwieniem może być wcześniejsze zapoznanie się z poradnikiem dla rodziców.

Mocne strony

Jakie są szkolne aktywa? Na pewno są nimi uczniowie podejmujący wyzwania, startujący w konkursach, pracujący w projektach. Są nimi nauczyciele pasjonaci i zaangażowani rodzice. Mocne strony to też projekty szkolne. Projekty własne i "cudze". Specjalizację szkoły ukazują jej sukcesy, widać ją też w bogatej ofercie zajęć dodatkowych.

Brać udział, uczestniczyć, angażować się

Sama szkolna wiedza i umiejętności nie wystarczą. Dla zyskania kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy potrzebne są jeszcze kompetencje społeczne, zwane miękkimi, które najprościej można zdefiniować jako zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy (pracy w grupie), komunikacji, perswazji i mediacji, budowania autorytetu, elastyczności, adaptacji do zamiany i skłonności do podejmowania ryzyka. Nabywaniu kompetencji społecznych sprzyjać mogą różnego rodzaju projekty, w których uczniowie aktywnie uczestniczą.

Budowanie przewagi na rynku edukacyjnym, przegląd szkolnych aktywów

Są szkoły, których uczniowie w kolejnych latach są finalistami i laureatami konkursów z danej dziedziny. To nie przypadek. Nauczyciele tej dziedziny doskonalą swój warsztat zdobywając kolejne stopnie awansu, kończą studia podyplomowe, uzyskują kwalifikacje egzaminatora OKE. To nie przypadek, bo szkoła ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych i uczestniczy w projektach związanych z tą dziedziną. W serwisie Nasze szkoły można to wszystko pokazać. To ważne dowody rzeczowe dla tezy, że szkoła ma ustaloną markę w tej dziedzinie.

Imponuje katalog projektów różnego rodzaju (ministerialnych, kuratoryjnych, unijnych, organizacji pozarządowych itd), w które angażują się Nasze szkoły. Dzisiejsza szkoła nie może zamykać uczniów w gorsecie stron podręczników szkolnych. Aktywne uczestnictwo w projektach pomaga w zyskaniu kompetencji społecznych oraz wiedzy i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także