Komunikat archiwalny

Najlepsi dyrektorzy szkół nagrodzeni

We wtorek, 13 października w krakowskim magistracie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Krakowa dla kadry kierowniczej placówek oświatowych za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. Nagrody wręczył Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Najlepsi dyrektorzy szkół nagrodzeni
Fot. Wiesław Majka

W uroczystości wzięli udział także: Katarzyna Cięciak, Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Sportu, Grzegorz Baran, Małopolski Wicekurator Oświaty, Barbara Nowak, Przewodnicząca Komisji Edukacji RMK, ks. dr Krzysztof Wilk, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej, Maria Stalmach-Krzyworzeka – Prezes Zarządu Oddziału Kraków Śródmieście Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Katarzyna Ryblewska - Marewicz – Zastępca Przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność". 

- Cieszę się niezmiernie, że w przeddzień święta Komisji Edukacji Narodowej mogę spotkać się z Państwem i podziękować za wytrwałą niestrudzona pracę na rzecz umacnianie wizerunku Krakowa jako czołowego ośrodka polskiej oświaty – powiedział Prezydent Majchrowski wręczając nagrody. 

Jak zaznaczyła Katarzyna Cięciak, dyrektorom szkół należą się szczególne podziękowania za zaangażowanie i pracę, która owocuje sukcesami krakowskiego szkolnictwa, znakomitym przygotowaniem dzieci młodzieży do dalszych etapów kształcenia do udziału w życiu społecznym, kulturalnym miasta a także za wkład w rozwój edukacji.

Prezydent dodał, że wszystkie wysiłki, poświęcenie i zaangażowanie nagrodzonych dyrektorów przyczyniają sie do tego, iż współczesny Kraków może z powadzeniem kontynuować swoje najlepsze tradycje – sprostać wysokim wymaganiom współczesności. 

Wyróżniające się pozytywnie na tle kraju wyniki testów kompetencyjnych i egzaminów maturalnych, znakomita opieka roztaczana nad dziećmi i młodzieżą o specjalnych wymaganiach edukacyjnych, sukcesy odnoszone przez utalentowanych uczniów w konkursach, zawodach i olimpiadach przedmiotowych, szerokie możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności w ramach zajęć pozaszkolnych, a także dodatkowa pomoc, na jaką mogą liczyć uczniowie z problemami. To wszystko składa się na dobry wizerunek Krakowa oraz czyni nasze miasto liczącym się, znakomitym centrum edukacji.

Jak zauważył Prezydent Jacek Majchrowski trzeba o tym powiedzieć zwłaszcza w gronie osób, które osobiście pracowały na renomę edukacyjną Krakowa dbając o kondycję i rozwój placówek: o ich zaplecze techniczne, odpowiedni dobór kadr, o atmosferę i warunki pracy, o prawidłową realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

GALERIA:

wręcenie

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także