Komunikat archiwalny

Ruszają Krakowscy Indywidualni.pl

Jak wykorzystać nowe technologie do wsparcia procesu uczenia się słabszych uczniów? Jak ten proces dostosować do predyspozycji, umiejętności i potencjału uczniów? Na te pytania odpowiada nowy, innowacyjny projekt edukacyjny pod nazwą „Krakowscy Indywidualni.pl”. Dziś w magistracie odbyła się jego prezentacja, w której wzięła udział Katarzyna Cięciak, Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Sportu oraz Marcin Kempka, prezes firmy Librus, odpowiedzialnej za techniczną realizację projektu.

Ruszają Krakowscy Indywidualni.pl
Fot. indywidualni.pl

- Przedstawiamy dziś Państwu projekt „Krakowscy Indywidualni.pl” będący realizacją zobowiązań i deklaracji Pana Prezydenta z programu wyborczego. Idea, którą dziś Państwu przedstawiamy w programie wyborczym została ujęta pod hasłem „zamiast korepetycji”, zawierając postulat uruchomienia korepetycji dla klas IV szkół podstawowych i I gimnazjalnych. Natomiast projekt Indywidualni.pl został rozszerzony o uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów. Indywidualni.pl kładą nacisk na indywidualne predyspozycje ucznia, na jego mocne strony kierunkując go we właściwą stronę jeśli chodzi o metodę przyswajania wiedzy – powiedziała Katarzyna Cięciak, Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Sportu.

Projekt jest realizowany pilotażowo w 20. samorządowych szkołach – 10 szkołach podstawowych i 10 gimnazjach i potrwa 3 lata. Rozpoczyna się od szkoleń wdrożeniowych dla nauczycieli, w trakcie których wyjaśniana jest metodologia, merytoryczne założenia projektu oraz przedstawiany jest jego harmonogram. Następnie uczniowie i nauczyciele wykonują pakiet testów on-line. Natychmiast po ich wykonaniu generowane są raporty. Zapoznanie się z wynikami oraz proponowanymi metodami i technikami uczenia się i nauczania to kolejny punkt projektu. Najważniejszym etapem będzie wdrażanie różnorodnych form pracy w codzienną praktykę szkolną. Pomocne w tym będą szkolenia pogłębiające dla Rad Pedagogicznych. Wszystkie elementy projektu (poza szkoleniami) dostępne są on-line, a korzystanie z nich jest bardzo intuicyjne.

- Biorąc pod uwagę rozmach, wielostronność działań oraz rzetelność w przygotowaniu, projekt indywidualni.pl należy ocenić jako jedną z najbardziej atrakcyjnych i innowacyjnych propozycji wspierających indywidualizację procesu nauczania i uczenia się w warunkach instytucji szkolnej – zaznacza dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego.

Projekt Indywidualni.pl jest w znakomitej części realizuje postulat wyborczy Prezydenta Jacka Majchrowskiego mówiący o wsparciu uczniów w zakresie technik i metod uczenia się. Projekt wychodzi też naprzeciw realizacji zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie szkół i placówek (wymaganie 2: „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”, oraz wymaganie 6: „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji”).

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także