Komunikat archiwalny

„Moja konspiracyjna szkoła w Krakowie” – spotkanie z absolwentami tajnych kompletów

Fabryka Emalia Oskara Schindlera serdecznie zaprasza na spotkanie z absolwentami tajnych kompletów szkół średnich i podziemnego Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas okupacji hitlerowskiej. Spotkanie odbędzie się 11 stycznia (poniedziałek) o godzinie 17:30 w Muzeum przy ul. Lipowej 4 i jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie czasowej „Walczące Miasto 1939 – 1945”.

„Moja konspiracyjna szkoła w Krakowie” – spotkanie z absolwentami tajnych kompletów
Fot. mhk.pl

Zarządzeniem władz okupacyjnych jesienią 1939 zamknięto dla młodzieży polskiej wszystkie szkoły średnie (gimnazja i licea) oraz wyższe. W tej sytuacji uczniowie spotykali się z nauczycielami na konspiracyjnych zajęciach w małych, 4—6-osobowych grupach, zwanych kompletami. Realizowano w nich przedwojenny program szkolny. Komplety odbywały się codziennie nie wyłączając niedziel, zwykle od godz. 16 do 21. Za udział w nich nauczycielom groził obóz koncentracyjny, uczniom wywózka na roboty w Rzeszy. Z obawy przed donosami często zmieniano więc miejsca spotkań. W samym Krakowie w roku szkolnym 1940/41 na tajnych kompletach gimnazjum i liceum zarejestrowano 1250 uczniów a w roku 1942/43 -1650. W mieście znajdowało się zorganizowanych 18 ośrodków tajnego nauczania, w których funkcjonowało 380 kompletów.

Podczas okupacji niemieckiej prężnie rozwijało się również konspiracyjne szkolnictwo na poziomie akademickim. Na Tajnym Uniwersytecie Jagiellońskim, w czasie okupacji niemieckiej nauki pobierało około 1000 studentów, co stanowiło 20% stanu z 1938 r.

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także