Komunikat archiwalny

Projekt planu „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ” do wglądu mieszkańców

Mieszkasz w Nowej Hucie? Chcesz zaangażować się w urządzanie przestrzeni w Twojej okolicy? Od 1 do 31 marca wszyscy krakowianie będą mogli zapoznać się z projektem planu miejscowego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ”. 21 marca w magistracie odbędzie się publiczna dyskusja nad projektem planu. Do 14 kwietnia mieszkańcy będą mogli składać do niego uwagi.

Projekt planu „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ” do wglądu mieszkańców
Fot. bip.krakow.pl

Projekt planu miejscowego, prognoza oddziaływania na środowisko i niezbędna dokumentacja będą dostępne w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Sarego 4 oraz na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ”, ustalając zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, da możliwość realizacji założeń strategicznego projektu miejskiego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Będzie to możliwe poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, która uwzględnia: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Różnorodność i nowoczesność technologiczna zlokalizowanych działalności ma stać się gwarantem elastyczności i prężności całej bazy ekonomicznej Krakowa. Obszar objęty projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” stanie się przyciągającą biznes przestrzenią miejską, w której struktury gospodarcze w sposób elastyczny wyprzedzają i adaptują zmiany na globalnych rynkach.

 

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także