Komunikat archiwalny

Life science zagości w Nowej Hucie!

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprosiła Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. do współpracy w ramach projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. 9 marca 2016 roku podpisano list intencyjny dotyczący współpracy, której celem jest budowa specjalistycznej infrastruktury badawczej pn. Life Science Park II oraz przygotowanie terenu pod inwestycje infrastrukturalne (typu greenfield) firm z obszaru life science.

Life science zagości w Nowej Hucie!
Fot. Paweł Krawczyk

W ramach współpracy, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. pozyska i udostępni Jagiellońskiemu Centrum Innowacji Sp. z o.o. uzbrojone działki, na których docelowo ma powstać Life Science Park II. Planuje się, iż do końca 2016 r., dla realizacji I etapu projektu, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.  odda do dyspozycji Jagiellońskiemu Centrum Innowacji Sp. z o.o. obszar o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha z możliwością rozszerzenia terenu w kolejnych latach nawet do 20 ha. Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. podejmie działania mające na celu stworzenie na udostępnionych terenach zaplecza laboratoryjno-biurowego, konferencyjnego oraz infrastruktury społecznej Life Science Parku II, co w konsekwencji prowadzić będzie do jego komercjalizacji. Zakres planowanej inwestycji, realizowanej w kolejnych latach, zakłada możliwość rozbudowy Life Science Parku II o kolejne budynki, których łączna powierzchnia laboratoryjno-biurowa stanowić będzie ok. 20 tys. m2.

Efektem podjętych działań będzie rozwój krakowskiej dzielnicy Nowa Huta oraz powstanie nowych miejsc pracy. W największej dzielnicy Krakowa nauka spotka się z biznesem, aby na nowo kreować rozwój nie tylko miasta ale i całego regionu.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także