Komunikat archiwalny

Projekcja filmu „Byliśmy, jesteśmy, będziemy…” w Pałacu Krzysztofory [WIDEO]

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na projekcję filmu „Byliśmy, jesteśmy, będziemy…”, który towarzyszy wystawie pod tym samym tytułem. Pokaz filmu odbędzie się w poniedziałek, 14 marca o godzinie 18:00 w Sali audytoryjnej Kupferhaus w Pałacu Krzysztofory.

Projekcja filmu „Byliśmy, jesteśmy, będziemy…” w Pałacu Krzysztofory [WIDEO]
Fot. mhk.pl

Film „Byliśmy, jesteśmy, będziemy…” powstał jako część multimedialna i dokumentalna wystawy czasowej prezentowanej w Starej Synagodze. Na ten materiał składają się wypowiedzi dawnych i obecnych przedstawicieli społeczności żydowskiej Krakowa, m.in. Marcela Goldmana, Janiny Wiener, Lili Haber, Tadeusza Jakubowicza czy Piotra Nawrockiego oraz wypowiedź dyrektora Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie Janusza Makucha. Wspomnienia każdej z osób wkomponowują się w odpowiednie warstwy wystawy: czas decyzji, czas próby, czas asymilacji, czas nadziei, czas a tożsamość i czas odrodzenia.

Tematem wystawy są losy krakowskich Żydów w ciągu ostatnich 70 lat. Tytuł wystawy z jednej  strony odnosi się do losów ludności żydowskiej skupionej wokół tradycyjnej instytucji, jaką była i jest gmina wyznaniowa, z drugiej zaś do osób nie pozostających z nią w żadnym związku. Wskazuje na nieprzerwaną linię życia narodu żydowskiego, pomimo katastrofalnych skutków Holokaustu i II wojny światowej. Dla tych, którzy przeżyli, Kraków i Polska stały się cmentarzem całego narodu. Z tego powodu wyruszali na Bliski Wschód, aby pracą i walką budować wyśnioną przez dziesiątki pokoleń narodową siedzibę – Państwo Izrael. Ci, którzy zdecydowali się zostać, musieli sprostać wyzwaniom nowej, niełatwej rzeczywistości, kreowanej przez system narzucony przez ZSRR.

Celem wystawy jest przybliżenie zupełnie nieznanych zagadnień, jakimi są życie ludności żydowskiej w Krakowie i Polsce po tragedii Holokaustu, jej przystosowanie się do nowej sytuacji społeczno–politycznej, kolejne fazy emigracji, marazm życia społeczno–religijnego, aż w końcu jego odrodzenie w ostatnich dwóch dekadach. Będzie to pierwsza tak duża wystawa przedstawiająca i porządkująca chronologicznie najważniejsze wątki i zagadnienia dotyczące tematu.

Wystawa wpisuje się w cykl wystaw historycznych w Starej Synagodze. Zakres chronologiczny wystawy obejmuje lata od 1945 – jako koniec niemieckiej okupacji miasta i początek powrotu ludności żydowskiej do miasta – do roku 2015. Struktura i teksty do wystawy oparte są na koncepcji przygotowanej przez pracownika naukowego Instytutu Judaistyki UJ, dr Edytę Gawron, na podstawie jej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Społeczność żydowska w Krakowie w latach 1945–1995”. Wystawa składa się z sześciu części, a przyjętym w koncepcji wystawy kryterium podziału jest czas – czas decyzji, czas asymilacji, czas próby, czas nadziei, czas a tożsamość, czas odrodzenia.

Tagi: kraków, muzeum

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także