Komunikat archiwalny

Nauczyciele nie są sami w trudnych sytuacjach

Zakończyła się druga edycja pilotażowego projektu „Nie jesteś sam – wsparcie nauczyciela w pracy z uczniem z problemami psychicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi”. 19 czerwca w magistracie 47 nauczycieli odebrało certyfikaty ukończenia rocznego kursu.

Nauczyciele nie są sami w trudnych sytuacjach
Fot. Wiesław Majka

Projekt „Nie jesteś sam” jest realizowany według pomysłu i przez pracowników Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szpitala Uniwersyteckiego. Od początku przedsięwzięcie to finansuje Gmina Miejska Kraków.

–  Ten program ma w rocznym module zaprezentować w formie wykładowej wiedzę na temat zaburzeń psychicznych okresu rozwojowego, ale też zapewnić nauczycielom zajęcia praktyczne z psychologami pracującymi w klinice. Odbywają się one w formie warsztatowej, nauczyciele mogą rozmawiać o różnych trudnych sprawach i dzielić się swoimi doświadczeniami – mówi dr hab. n. med. Maciej Pilecki, kierownik Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego.

Projekt powstał jako odpowiedź na jeden z najczęściej pojawiających się postulatów dotyczących pracy dydaktycznej nauczyciela – chodzi o wsparcie pedagogów w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży. Podobnie jak w zeszłym roku skala zainteresowania kursem była bardzo duża, co potwierdza celowość tej formy wsparcia.

Szkolenia rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku dwoma wykładami wprowadzającymi w tematykę projektu: o rozwoju psychobiospołecznym (normie i patologii) oraz o psychopatologii i problemach emocjonalnych w okresie rozwojowym. Następnie, w ramach dwóch ścieżek: dziecięcej i adolescencyjnej – co miesiąc nauczyciele i specjaliści spotykali się na zajęciach poświęconych m.in. takim zagadnieniom, jak: zaburzenia zachowania i inne (lękowe, odżywiania, psychotyczne, psychoseksualne), upośledzenie umysłowe i specyficzne zaburzenia umiejętności szkolnych, depresja, autoagresja i samobójstwa oraz zagrożenia związane z alkoholem, narkotykami, dopalaczami.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także