Komunikat archiwalny

Kraków stawia na efektywność

Dzięki umowie podpisanej 6 września z EDF Polska SA, o co najmniej 5 proc. mogą spaść koszty zużycia mediów w budynkach zarządzanych przez Gminę Miejską. Zgodnie z umową, 673 budynki użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, szpitale, muzea czy obiekty kultury, zostaną objęte monitoringiem zużycia mediów, a następnie optymalizowane pod kątem efektywności energetycznej.

Kraków stawia na efektywność
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Strategia Rozwoju Krakowa, zgodnie z polityką energetyczno-klimatyczną oraz ustawą o efektywności energetycznej, zakłada prowadzenie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Działania te realizowane są w wielu obszarach, a jednym z nich jest poprawa zarządzania zużyciem energii w gminnych budynkach użyteczności publicznej.

 

 

Właśnie w tym celu miasto podpisało umowę z EDF Polska. Wykonawca, realizując umowę, będzie wykorzystywał specjalistyczne narzędzie informatyczne – Energy Lab, dzięki któremu możliwe będzie w każdym z budynków dokonanie oceny czterech kluczowych obszarów: zużycia mediów, wpływu na środowisko naturalne, efektywności energetycznej i kosztów. W efekcie gmina zyska dokładną wiedzę na temat funkcjonowania zarządzanych przez nią obiektów. Pozwoli to m.in. na optymalizowanie kosztów eksploatacji tych budynków, lepsze kwalifikowanie budynków do termomodernizacji oraz, co szczególnie ważne, ocenę jakości przeprowadzanej termomodernizacji. Umowa z EDF Polska, oprócz prowadzenia monitoringu, obejmuje również specjalistyczne doradztwo w zakresie efektywności energetycznej oraz szkolenia dla pracowników zarządzających gminnymi obiektami.

Miasto Kraków realizując ustawę o poprawie efektywności energetycznej, już od kilku lat prowadzi liczne projekty pomagające zmniejszyć zużycie mediów. Dzięki pomocy EDF Polska z tytułu poprawy efektywności energetycznej w 34 budynkach miejskich udało się w ramach tzw. białych certyfikatów, przyznawanych przez Urząd Regulacji Energetyki, pozyskać do budżetu miasta prawie 2 miliony złotych.

W 2013 roku Gmina podpisała z EDF umowę o Zrównoważonym Rozwoju Krakowa, jest to jedyne tego typu porozumienie w mieście. Oprócz licznych projektów poprawiających efektywność energetyczną, obejmuje ona również współpracę na rzecz poprawy jakości powietrza, wspierania krakowskiego życia kulturalnego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także