Komunikat archiwalny

Unijne dofinansowanie modernizacji krakowskich torowisk

We wtorek, 3 października zastępca prezydenta Krakowa ds. inwestycji i infrastruktury Tadeusz Trzmiel oraz dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu Andrzej Mikołajewski podpisali w Ministerstwie Rozwoju umowę na dofinansowanie modernizacji krakowskich torowisk w 2018 roku o wartości 76,5 mln zł.

Unijne dofinansowanie modernizacji krakowskich torowisk
Fot. ZIKiT

W ramach projektu zmodernizowane zostaną (lub już są modernizowane) następujące torowiska:

  • torowisko na ul. Basztowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • torowisko na ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną „Tenczyńska”,
  • układ torowy w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową podstacji trakcyjnej "Bieńczycka”,
  • torowisko na ul. Krakowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • torowisko na al. Solidarności wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • torowisko na ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • torowisko w ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Poprawa infrastruktury drogowo-tramwajowej pomoże zwiększyć wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego – to jest cel nadrzędny projektu. Przebudowa zdegradowanych odcinków torowisk tramwajowych będzie miała wpływ na poprawę płynności ruchu, bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu oraz ograniczy negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne.

Modernizacja pozwoli również na redukcję oddziaływania hałasu i drgań oraz zanieczyszczeń powietrza. Przebudowa uwzględni elementy promujące zrównoważony rozwój układu urbanistycznego.

W celu poprawy dostępu do usług transportu publicznego osobom niepełnosprawnym, starszym, czy też opiekunom z dziećmi, zmodernizowane zostaną perony, przystanki, wiaty tramwajowe wykorzystując rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo podróżnych w okresie oczekiwania na przyjazd tramwaju, wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.

Projekt zostanie dofinansowany ze środków UE w ramach Działania 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także