Komunikat archiwalny

Znamy Mecenasów Kultury Krakowa Roku 2016!

Grupa PZU w kategorii „Donator” i Marcin Ruta – Konsul Honorowy Czarnogóry w kategorii „Sponsor” – to zwycięzcy Konkursu Mecenas Kultury Krakowa 2016, którzy zostali uhonorowani złotymi statuetkami. Jego wyniki zostały ogłoszone w poniedziałek 6 listopada podczas uroczystości w sali Obrad Rady Miasta Krakowa. W tym roku tytuły zostały przyznane po raz 21.

Znamy Mecenasów Kultury Krakowa Roku 2016!
Fot. Wiesław Majka

– Kultura zawsze była elementem, który świadczył o atrakcyjności Krakowa – jest to jeden z filarów naszego miasta. Kultura powinna być niezależna, jednak aby się rozwijać, potrzebuje sponsorów, którzy pozwolą jej wchodzić na wyższy poziom. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim instytucjom, które dzisiaj otrzymują tytuł Mecenasa Kultury Krakowa roku 2016, bez was kultura krakowska nie byłaby na takim poziomie, jakim jest obecnie – mówił Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa podczas uroczystości wręczenia tytułu Mecenasa Kultury Krakowa 2016.

Tytuł Mecenasa Kultury Krakowa 2016 i srebrne statuetki z rąk prezydenta Jacka Majchrowskiego otrzymali: w kategorii „Donator” – Koret Foundation, w kategorii „Sponsor” – Zakład Odzysku Surowców Madrohut sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Fares sp. z o.o. Brązową statuetką w kategorii „Donator” zostało uhonorowane Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA.

Laureaci konkursu Mecenas Kultury Krakowa otrzymali statuetki, dyplomy oraz mogą używać znaku graficznego tytułu „Mecenas Kultury Krakowa" przez pięć lat we własnych publikacjach (z zaznaczeniem roku, w którym tytuł otrzymali).

W tym roku zgłoszono 46 wniosków o nadanie tytułu Mecenasa Kultury Krakowa 2016: 23 w kategorii „Donator”, 19 w kategorii „Sponsor”, trzy w kategorii „Patron medialny” i jedna w kategorii „Za działania na rzecz ochrony zabytków”. Tytuł po raz pierwszy został przyznany w 1996 roku.

Tytuł „Mecenas Kultury Krakowa” przyznawany jest corocznie za poprzedni rok kalendarzowy w czterech równorzędnych kategoriach:

  • „Donator” – za stałe i znaczące współfinansowanie instytucji i wydarzeń kulturalnych związanych z Krakowem (np. darowizny, dotacje) – kategoria oceniana według kryterium wysokości wkładu finansowego i ciągłości mecenatu nad jednym podmiotem lub przedsięwzięciem;
  • „Sponsor” – za najciekawszą formę i efektywność mecenatu – kategoria ustalona według kryterium najlepszego i niekonwencjonalnego pomysłu;
  • „Za działania na rzecz ochrony zabytków” – tytuł przyznawany jest osobom lub podmiotom, które w danym roku kalendarzowym zainwestowały własne środki finansowe na rewaloryzację lub restaurację zespołów, obiektów zabytkowych lub ich części, albo dzieł sztuki zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa;
  • „Patron medialny” – wybór według swobodnego uznania Bractwa, przy uwzględnieniu liczby i jakości przedsięwzięć o charakterze medialnym.

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

Mecenas Kultury 2016

Pokaż metkę
Autor: IGA CHYLICKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także