Komunikat archiwalny

Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa

Prawie 5,5 mld złotych wydali turyści w Krakowie w 2016 roku – co pokazują badania przeprowadzone przez Urząd Miasta Krakowa. To pierwsze tego typu dane, które prezentują kompleksowo zależności pomiędzy wielkością ruchu turystycznego i wydatkami turystów a dochodami miasta czy strukturą zatrudnienia jego mieszkańców.

Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa
Fot. Bogusław Świerzowski

– Turystyka to konkretna korzyść dla Krakowa, ale to także wyzwanie pogodzenia różnych, nierzadko przeciwstawnych potrzeb: z jednej strony odwiedzających, z drugiej strony mieszkańców. Naszą odpowiedzią na te wyzwania jest organizacja 1-2 marca 2018 międzynarodowej konferencji „Miasta Historyczne 3.0”, na której chcemy m.in. wysłuchać doświadczeń tych miejsc, które z problemami współczesnej masowej turystyki zmagają się znacznie dłużej, niż Kraków – mówi Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta.

 

 

 

W ankiecie wzięło udział ponad 4 tysiące respondentów. Wyniki pokazują, że udział turystyki w PKB Krakowa to ponad 8 proc. Z wartości skorygowanej PKB dla miasta Krakowa w 2016 roku (64 046,07 mln zł), branża turystyczna wygenerowała 4,55 proc. (2 914,1 mln zł.).

W sektorze turystycznym zatrudnionych jest ponad 10 proc. osób pracujących w naszym mieście. Po uwzględnieniu efektów pośrednich i indukowanych wielkość zatrudnienia w branży turystycznej w Krakowie szacowana jest na poziomie całkowitym 40 551,83 pracowników. Łączna wartość wynagrodzeń brutto w całej turystyce wyniosła 7,5 proc. (873 489 071 zł). Po uwzględnieniu efektów pośrednich i indukowanych wartość całkowita wynagrodzeń w gospodarce naszego miasta to 6,74 proc (1 253 259 408 zł). Suma podatków i opłat przez branżę turystyczną odprowadzonych do budżetu miasta w 2016 roku wynosiła: 170 066 245 zł. Uwzględniając efekty mnożnikowe kwota odprowadzanych podatków i opłat to 244 006 627 zł. Turyści łącznie w naszym mieście zostawili w 2016 roku 5,48 mln zł. Suma przeciętnych wydatków gości z Polski wynosiła 306 zł, a turystów zagranicznych 914 zł na osobę.

Urząd Miasta Krakowa wykonując ankietę sprawdził również jaki wpływ na gospodarkę Krakowa miały Światowe Dni Młodzieży. Badania dotyczyły wyłącznie aspektu ekonomicznego, stanowiąc uzupełnienie badań przeprowadzonych przez zespół pod kierownictwem dr Borkowskiego z AWF, który skupił się przede wszystkim na motywacjach, preferencjach, zachowaniach pielgrzymów oraz ocenie przez nich Krakowa i ŚDM. Wartość skorygowana PKB wygenerowana przez ŚDM Kraków 2016 wyniosła 1,35 proc. (862,84 mln zł). 3,45 proc. dochodów budżetu Krakowa w lipcu 2016 r. to podatki i opłaty wygenerowane przez ŚDM. Prawie 13 mln zł z tej kwoty trafiło bezpośrednio do budżetu miasta w formie podatków i opłat. Łącznie pielgrzymi w Krakowie zostawili 472 mln zł.

Badania zostały zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną dla Gminy Miejskiej Kraków. Koncepcja badawcza, metodyka badań, analiza, opracowanie wyników: Zespół Ekspertów Turystyki Krakowa – Jadwiga Berbeka, Renata Seweryn, Agata Niemczyk, Krzysztof Borodako. Koordynacja badań terenowych: Małopolska Organizacja Turystyczna.

Pokaż metkę
Autor: IGA CHYLICKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także