Komunikat archiwalny

Więcej miejsc dla osób niepełnosprawnych w SPP

Zgodnie z wymogami prawa, wśród miejsc do parkowania wyznaczonych na ulicach, powinno być przynajmniej 4 proc. miejsc dla osób niepełnosprawnych. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w ramach prac w Strefie Płatnego Parkowania zastosuje te zalecenia i w oparciu o dotychczasowe wnioski oraz doświadczenia, wyznaczy odpowiednią liczbę tzw. niebieskich kopert.

Więcej miejsc dla osób niepełnosprawnych w SPP
Fot. ZIKiT

Od kilku tygodni trwa porządkowanie organizacji miejsc do parkowania na obszarze strefy płatnej. Chodzi o wskazanie miejsc postojowych w taki sposób, by nie naruszały one przestrzeni przewidzianej prawem dla osób pieszych, a więc zapewnienie pieszym chodników o szerokości 2 metrów (na pewnej liczbie ulic możliwe było pozostawienie szerokości jedynie 1,5 m). Dotychczas w wielu miejscach te wymogi nie były zachowane. Reorganizacja parkowania zwiększyła komfort pieszych na chodnikach, ale jednocześnie zredukowała liczbę miejsc postojowych o ok. 2,5 tys. spośród poprzednich 22 tys.

 

Szerokość nowych chodników jest dziś zgodna z przepisami i standardami ruchu pieszego, nie było jednak pewności, jak zastosować wymogi dotyczące liczby miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych. Zgodnie z prawem, musi ich być przynajmniej 4 proc. na obszarze SPP. Do tej pory takie miejsca stanowiły ponad 2 proc. Było więc jasne, że trzeba będzie zwiększyć liczbę kopert.

W czasie wyznaczania nowych linii w całej strefie, tzw. niebieskie koperty (kolor tych miejsc jest innowacją) namalowano w miejscach poprzednich kopert lub w miejscach, o które wnioskowały już wcześniej osoby z niepełnosprawnościami. Dodatkowe koperty planowano umieścić po wnioskach mieszkańców, aby jak najlepiej odpowiadały realnym potrzebom.

Okazuje się jednak (zgodnie z opinią prawników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i uzyskanych przez ZIKiT), że z chwilą zakończenia prac porządkujących kwestie parkowania na chodnikach, powinna też zostać uzupełniona liczba miejsc przeznaczonych dla samochodów osób niepełnosprawnych. Nie można tego odkładać, ZIKiT uzupełni więc liczbę niebieskich kopert jeszcze w czasie trwającej reorganizacji Strefy Płatnego Parkowania. Ostatecznie po zakończeniu malowania będzie ich 760 (oraz około 100 niepełnowymiarowych), a obecnie jest 410 (wymiarowych i niewymiarowych).

Niebieskie koperty są szersze i dłuższe od standardowego miejsca do parkowania, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi swobode poruszania się wokół samochodu, w czasie wsiadania i wysiadania. Właśnie dlatego wyznaczanie takich miejsc jest potrzebne – dostęp do auta osoby niepełnosprawnej zaparkowanego na ogólnodostępnym miejscu postojowym, może być utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także