Komunikat archiwalny

Jubileusz 60-lecia działalności krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk

14 listopada w Librarii Collegium Maius UJ odbyła się sesja jubileuszowa zgromadzenia ogólnego członków Polskiej Akademii Nauk oddziału w Krakowie, z okazji 60-lecia istnienia oddziału. W wydarzeniu wziął udział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Jubileusz 60-lecia działalności krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk
Fot. Wiesław Majka / krakow.pl

Prezydent wręczył na ręce prof. dr. hab. inż. Andrzeja Jajszczyka, prezesa oddziału, lajkonika z tabliczką o treści: „Z serdecznymi gratulacjami z okazji 60-lecia Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”.

Wydarzeniu towarzyszył wykład prof. Stanisława Waltosia „Kilka słów o powstaniu Krakowskiego Oddziału”.

Oddział PAN w Krakowie został powołany w 1957 roku celem integrowania środowiska naukowego Krakowa, aktywizowania go do twórczej pracy naukowej, inicjowania badań naukowych oraz wdrażania i upowszechniania ich wyników. Pracami oddziału kierowali wybitni uczeni polscy, jak prof. Władysław Szafer (botanik), prof. Marian Mięsowicz (fizyk), prof. Aleksander Krupkowski (metalurg), prof. Zenon Klemensiewicz (polonista) i inni.

Obecnie w skład Prezydium wchodzą: prezes prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, wiceprezesi: prof. dr hab. Barbara Bilińska, prof. dr hab. Ryszard Nycz; członkowie: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, prof. dr hab.  Wiesław W. Pawlik.

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

60 LAT PAN

Siedzibą Oddziału najpierw był budynek Polskiej Akademii Umiejętności przy ulicy Sławkowskiej 17, a od 1993 roku jest nią zabytkowa, XV-wieczna kamienica mieszczańska zwana „Kamienicą Kreczykowską” przy ulicy św. Jana 28.

Obecnie Oddział PAN skupia 54 członków Polskiej Akademii Nauk, zamieszkałych w Krakowie.

W Krakowie działa ponadto 11 instytutów naukowych i 13 samodzielnych zakładów PAN, zatrudniających około 200 profesorów i ponad 2000 pracowników.

Prezydium Oddziału tradycyjnie jest reprezentowane na posiedzeniach Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni i Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, w obradach Regionalnego Komitetu Sterującego przy Urzędzie Marszałkowskim do spraw Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, a od roku 2003 w pracach Interdyscyplinarnej Komisji Rozwoju Miasta Krakowa, łączącej członków Polskiej Akademii Umiejętności i Oddziału Krakowskiego PAN. Ponadto, na zaproszenie organizatorów, Oddział patronuje ważniejszym konferencjom naukowym organizowanym w Krakowie, na przykład corocznemu Międzynarodowemu Sympozjum Polskiej Sieci Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN, Międzynarodowej Konferencji Embriologii Roślin, Sesjom Podgórskiej Rady Dzielnicy XIII Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa, uroczystościom jubileuszowym (ostatnio z okazji 50-lecia Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk).

W Oddziale pracują 32 komisje naukowe i 1 zespół problemowy, zrzeszające około 1200 uczonych z wyższych uczelni, placówek PAN, instytutów resortowych oraz innych placówek badawczych.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także