Komunikat archiwalny

Nowe inwestycje w Muzeum Inżynierii Miejskiej

Muzeum Inżynierii Miejskiej zaprezentowało plany inwestycyjne na kolejne lata. Rozbudowa siedziby przy ul. św. Wawrzyńca, modernizacja i adaptacja zabytkowego hangaru lotniczego oraz Zimowy Ogród Doświadczeń – to trzy duże inwestycje, które zapowiada muzeum.

Nowe inwestycje w Muzeum Inżynierii Miejskiej
Fot. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

– To jedna z większych inwestycji instytucji miejskich obok Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, która stworzy całkiem nowe warunki dla funkcjonowania muzeum. Chciałbym podkreślić, że mimo trzech inwestycji, muzeum będzie funkcjonowało jak wcześniej. Remonty nie wpłyną na komfort zwiedzających – mówił podczas konferencji prasowej w Muzeum Inżynierii Miejskiej Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta

Główna siedziba Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. św. Wawrzyńca 15 zmieni się nie do poznania. Hale D, E i H zostaną podpiwniczone i przebudowane. Osobne dotychczas budynki zostaną połączone przeszklonymi nadziemnymi łącznikami, które pozwolą gościom na komfortowe zwiedzanie wystaw bez konieczności ubierania się i wychodzenia na zewnątrz. Poza rewaloryzacją zespołu zabytkowych zajezdni, planowane jest przeprowadzenie kompleksowej konserwacji trzech tramwajów, które zostaną udostępnione zwiedzającym.

Dzięki wykonanym pracom powierzchnia użytkowa zostanie powiększona z 3 200 m2 do ok. 5 943 m2.

  • Koszt całkowity projektu: 40 820 358 zł
  • Wysokość dofinansowania ze środków POIiŚ: 28 284 529 zł
  • Wysokość dofinansowania ze środków Gminy Miejskiej Kraków: 4 991 388 zł
  • Projekt został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


W zabytkowym hangarze w Czyżynach otwarty zostanie nowy oddział muzeum, prezentujący przede wszystkim wielkogabarytowe zabytki techniki, m.in. tramwaje, autobusy i pojazdy służb technicznych. Muzeum w dalszej perspektywie chce również stworzyć miejsca do prowadzenia prac badawczych i archiwizacyjnych. W kolejnym etapie działań, wokół hangaru powstanie ogólnodostępna przestrzeń zielona.

  • Szacowany koszt całkowity projektu: 25 959 150 zł.

Trzecią inwestycją zapowiadaną przez muzeum jest rozbudowa infrastruktury oraz części edukacyjnej sezonowego oddziału MIM-u. W Ogrodzie Doświadczeń udostępniona zostanie nowa, zimowa oferta edukacyjna, bazująca na specyficznych zjawiskach pogodowych, związanych głównie ze śniegiem i lodem. Projekt zakłada budowę ok. 28 nowych modeli edukacyjnych, m.in.: toru saneczkowego, formy do soczewek lodowych, modelu lawiny śnieżnej, czy skoczni.

  • Koszt całkowity projektu: 4 851 111 zł
  • Wysokość dofinansowania ze środków RPO WM: 1 949 220 zł
  • Wysokość dofinansowania ze środków Gminy Miejskiej Kraków: 1 949 220 zł
  • Projekt został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: Oś 6 Dziedzictwo regionalne; Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego; Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Pokaż metkę
Autor: IGA CHYLICKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także