Komunikat archiwalny

Otwarta debata nad Systemem Informacji Miejskiej

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie zapraszamy na otwartą debatę. Odbędzie się ona we wtorek, 28 listopada, w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Otwarta debata nad Systemem Informacji Miejskiej
Fot. Magiczny Kraków

Podczas debaty zaprezentowana i omówiona zostanie koncepcja, która zwyciężyła w konkursie na opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie na przykładzie Podgórza. Rozstrzygnięty został 16 października br. W spotkaniu wezmą udział autorzy zwycięskiej pracy konkursowej i członkowie sądu konkursowego. Debata rozpocznie się o godz. 14.00 w sali S3 w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Konkurs na opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie, który prowadzony był przy udziale Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU), przebiegał dwuetapowo. Do pierwszego etapu zgłosiło się 34 wykonawców, z których wybrano pięciu finalistów. W drugim etapie opracowali oni koncepcję Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa na przykładzie Podgórza.

Zwycięzcą konkursu na projekt Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa został zespół projektowy Towarzystwo Projektowe + Para Buch (praca konkursowa o godle 670926). Członkowie sądu konkursowego oceniali prace według kryteriów określonych w regulaminie konkursu. Wybrana koncepcja spotkała się ze zdecydowanie największym poparciem oceniających, na co wskazywały zarówno głosy w dyskusji, jak i przyznana punktacja. Wszystkie zgłoszone do konkursu projekty prezentowały ogólną wizję Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa i świadczyły o dużym potencjale kreatywnym zespołów autorskich. Zwycięska koncepcja, charakteryzująca się czytelnością i elegancją, budzi nadzieję na powstanie wzorcowego rozwiązania, mogącego sprostać licznym potrzebom i oczekiwaniom różnych grup użytkowników. Zaproponowana wizja, w warstwie wizualnej inspirowana historycznymi elementami krakowskiej informacji miejskiej, stanowi wyważoną odpowiedź na założenia projektowe.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu, zwycięzcy otrzymują zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego efektem będzie opracowanie całościowej dokumentacji, zawierającej kompleksowe opracowanie Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie. W trakcie negocjacji z autorami, dyskusji i weryfikacji poddane zostaną uwagi i sugestie zgłaszane przez członków sądu konkursowego.

Projekt wyróżniony w konkursie to koncepcja biura projektowego Mamastudio. Pozostałe trzy prace (autorstwa Syfonstudio + Studio 2x2 + Thinking Architects, Parastudio oraz Balsamstudio & zalacainwayfinding), otrzymają przewidziane regulaminem nagrody pieniężne.

Finałowe prace konkursowe wraz ze zwycięską koncepcją:

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA PUSTUŁKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA