Komunikat archiwalny

Edukacja włączająca – trwają zapisy na konferencję

Już ponad 130 osób zgłosiło chęć udziału w konferencji „Nauczyciel wobec edukacji włączającej”, która odbędzie się 8 grudnia w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Organizatorzy informują, że są jeszcze wolne miejsca. – Tym razem chcemy skupić uwagę na relacji nauczyciela z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych, ponieważ edukacja włączająca stwarza specyficzne okoliczności i wymaga nowego podejścia do kształcenia nauczycieli – podkreśla Wanda Papuga, dyrektor poradni, która jest organizatorem wydarzenia. Konferencję otworzy prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Edukacja włączająca – trwają zapisy na konferencję
Fot. tookapic.com

Edukacja włączająca stawia sobie za cel usuwanie wszelkich przeszkód i barier, które stają na przeszkodzie temu, żeby wszystkie dzieci uczyły się wspólnie. Nie chodzi tylko o dzieci z niepełnosprawnościami, ale także o uczniów chorych czy mierzących się, i to z różnych powodów - np. trauma, sytuacje stresowe, rozwód rodziców, z trudnościami edukacyjnymi.

– Dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych stanowią od lat istotną społeczność wśród tak zwanych przeciętnych uczniów. Ostatnie lata wskazują, że dzieci obcojęzyczne obecne w przedszkolach i szkołach wymagają także odpowiedniego podejścia nauczyciela – wskazuje Wanda Papuga, dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie, która organizuje konferencję.

Edukacja włączająca oznacza też zmianę działania szkół, tak by placówki edukacyjne podchodziły do każdego dziecka w możliwie jak najbardziej zindywidualizowany i elastyczny sposób. – Podejście inkluzyjne ma na celu wsparcie procesu rozwoju każdego dziecka, wymaga od nauczyciela  nowych umiejętności, takich jak rozwiązywanie problemów, umiejętność wykorzystania indywidualnego potencjału każdego ucznia, dostosowania zadań i wymagań do ich możliwości – wylicza Papuga.

W konferencji wezmą więc udział dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego, pracownicy poradnictwa oraz wszyscy zainteresowani problematyką inkluzji. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty jest jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

Krakowska inicjatywa świetnie się więc wpisuje w założenia i cele wyznaczone przez MEN. To także okazja do zapoznania się z profesjonalistami, autorami publikacji i uznanymi autorytetami w dziedzinie edukacji włączającej.

Organizatorem wydarzenia jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym we współpracy z MCDN ODN w Krakowie i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką. Udział jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1, pok. 12. Wypełnioną „Kartę zgłoszenia uczestnika” (formularz dostępny  na stronie internetowej www.krakow.mcdn.edu.pl) należy do 4 grudnia złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną e-mail: bok.krakow@mcdn.edu.pl lub pocztą/faksem na adres: MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 1, tel. 12 422 14 49; tel. kom. 513 042 381; faks: 12 422 30 26.

Program konferencji:

  • 12.00 – rejestracja uczestników;
  • 13.00 – rozpoczęcie konferencji, wystąpienia przedstawicieli władz Miasta Krakowa oraz Małopolskiego Kuratorium Oświaty;
    „Szanse i bariery w edukacji inkluzyjnej” – prof. dr hab. Tamara Zacharuk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
    „Nauczyciel w ekosystemie dziecka z niepełnosprawnością – wspólna perspektywa rozwoju ” – dr Krzysztof Gerc, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie;
    „Znaczenie zabawy dla edukacji włączającej” – Magdalena Szelc-Mays, starszy wykładowca w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
    „Szkoła inkluzyjna jako środowisko współpracujące” – dr Tamara Cierpiałowska, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego.
Adres:
Aleja 29 Listopada 46, Kraków

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także