Komunikat archiwalny

Certyfikat ekoinnowacyjności dla biznesu

Prezydent Krakowa postanowił cyklicznie wyróżniać te firmy, które wykazują się szczególną aktywnością i kreatywnością w budowaniu marki i reputacji prawdziwie ekoinnowacyjnego biznesu.

Certyfikat ekoinnowacyjności dla biznesu
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Miasto Kraków realizuje szeroko zakrojony program działań mający na celu znaczącą, długofalową poprawę jakości powietrza, zwłaszcza w okresie zimowym. Wśród najważniejszych realizowanych inicjatyw są m.in.:

  • program wymiany pieców węglowych (na bezprecedensową w warunkach polskich skalę);
  • stworzenie największej i najnowocześniejszej w Polsce infrastruktury do monitoringu jakości powietrza;
  • kompleksowa inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń;
  • modernizacja floty transportu publicznego (najwięcej autobusów hybrydowych i elektrycznych w Polsce) oraz zwiększanie dostępności i częstotliwości środków komunikacji miejskiej;
  • systematyczne ograniczanie ruchu samochodowego w centrum miasta;
  • wzmacnianie znaczenia rowerów jako środka transportu na terenie miasta oraz rozwój infrastruktury rowerowej;
  • wielowątkowe działania edukacyjne z myślą podnoszeniu świadomości ekologicznej.

Jednym z obszarów aktywności jest również współpraca z dynamicznie rozwijającym się w Krakowie biznesem międzynarodowym, którego potencjał w zmaganiach o czyste powietrze w Krakowie z pewnością mógłby przyczynić się do ogromnych, długofalowych pozytywnych zmian i tchnąć nową energię, w pozytywny skoncentrowany na konkretnych projektach i konstruktywnych inicjatywach aktywizm społeczny.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także