Komunikat archiwalny

Kto zdobędzie Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego?

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w roku 2017. Wnioski można składać do 1 marca w Urzędzie Miasta Krakowa.

Kto zdobędzie Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego?
Fot. materiały prasowe

To już siódma edycja konkursu – nagroda została ustanowiona uchwałą Rady Miasta Krakowa z 14 września 2011 roku, aby wzmocnić wizerunek miasta Krakowa jako silnego ośrodka teatralnego oraz wspierać rozwój sztuki teatru w jej różnych formach i odmianach.

Wnioski o uhonorowanie nagrodą aktora, reżysera, scenografa lub spektaklu mogą składać zarówno instytucje, organizacje, jak i osoby fizyczne. Laureata wyłaniają członkowie kapituły, powołanej przez prezydenta Krakowa.

Nagroda główna w wysokości 30 tys. zł jest przyznawana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym. W tej kategorii może zostać nagrodzony artysta lub spektakl powstały na dowolnej scenie Krakowa, przygotowany przez teatr instytucjonalny lub nieinstytucjonalny, uznany przez kapitułę za szczególne osiągnięcie minionego roku. Nagroda jest dzielona w przypadku nagrody zespołowej.  

Począwszy od tego roku Rada Miasta Krakowa, uchwałą NR LXII/1371/17 z dnia 11 stycznia 2017 r., podjęła decyzję o ustanowieniu nagrody specjalnej. Nagroda w wysokości 10 tys. zł / 15 tys. zł zostanie przyznana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru zrealizowane w Krakowie przez krakowskie teatry nieinstytucjonalne lub za całokształt działań teatru nieinstytucjonalnego na rzecz promocji sztuki teatru, rozwoju widowni, tj. innowacyjne działania na rzecz zwiększania uczestnictwa w kulturze i pozyskiwania widza dla teatru. Nagroda jest dzielona w przypadku nagrody zespołowej. W tej kategorii nagradzani mogą być wyłącznie artyści/spektakle powstałe w Krakowie jako produkcje krakowskich teatrów nieinstytucjonalnych, bądź krakowskie teatry nieinstytucjonalne (nie będące publicznymi instytucjami kultury).

Wnioski o przyznanie Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego można składać w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, stanowisko nr 5, lub drogą pocztową na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, z dopiskiem na kopercie: „Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego”.

Dodatkowe informacje dotyczące zgłoszeń i nagrody można uzyskać pod nr tel.: 12 616 1917. Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.bip.krakow.pl.

Nagroda Teatralna im. Wyspiańskiego

Pokaż metkę
Autor: IGA CHYLICKA
Osoba publikująca: KATARZYNA PUSTUŁKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także