Komunikat archiwalny

127 kilometrów więcej sieci wodociągowej do 2022 roku

Do 2022 roku w Krakowie powstanie 127 kilometrów nowej sieci wodociągowej i 137 kilometrów kanałów. To wszystko w ramach, proponowanego przez Wodociągi Krakowskie, nowego programu inwestycyjnego „Budowa Infrastruktury Sanitarnej” (BIS). To kolejny krok w stronę ochrony środowiska i podniesienia jakości życia mieszkańców. Mieszkańcy Krakowa, którzy przystąpią do Programu BIS, zyskają możliwość przyłączenia się do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej na preferencyjnych warunkach.

127 kilometrów więcej sieci wodociągowej do 2022 roku
Fot. wodociagi.krakow.pl

Zarząd MPWiK SA w Krakowie zaplanował środki na inwestycje w latach 2018-2022 w wysokości blisko 580 mln złotych, które zawiera aktualizacja „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych na inwestycje, bo aż 352 mln złotych,  zaplanowanych zostało na budowę nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Przewidywane przyrosty, począwszy od 2018 do końca 2022 roku to: 127 km dla sieci wodociągowej i 137 km kanałów.

W ślad za aktualizacją Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, od 1 marca tego roku wprowadzone zostają nowe zasady budowy infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zgodnie z uchwałą z 22 czerwca 2017 r., podjętą przez Sąd Najwyższy, Izbę Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Wydział III, w składzie siedmiu sędziów (syg. III SZP 2/16) „każda osoba zainteresowana przyłączeniem do sieci zobowiązana jest wykonać przyłącze wodociągowe lub/i kanalizacyjne na własny koszt”. 

Wodociągi Miasta Krakowa mają na względzie wykładnię zastosowaną przez SN, ale również dobro i podniesienie komfortu życia mieszkańców miasta.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także