Komunikat archiwalny

Promesa dotacji z budżetu państwa na opiekę nad dziećmi do lat 3

7 469 miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów jest obecnie w Krakowie. To ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do roku 2011, kiedy łączna liczba instytucjonalnych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wynosiła 2030. Wzrosły również znacząco (o ponad 100 proc.) nakłady Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi (z 22 259 583,00 zł w roku 2011 do 46 397 533 zł w roku 2018).

Promesa dotacji z budżetu państwa na opiekę nad dziećmi do lat 3
Fot. Wiesław Majka / krakow.pl

1 marca 2018 roku Miasto Kraków otrzymało promesę przyznania z budżetu państwa kwoty 1 000 000,00 zł na zakup lokalu z przeznaczeniem na żłobek. Planowana dotacja uzupełni nakłady z budżetu Miasta, które w 2018 r. na żłobki i kluby dziecięce wynoszą 46 mln 400 tys. zł. (w 2011 r. – 22 mln 260 tys.).

W latach 2011/2016 liczba urodzeń w mieście Krakowie wzrosła z 7417 w roku 2011 do 8816 w roku 2016 (dla porównania tendencji demograficznych liczba urodzeń w Krakowie wynosiła w 1984 r – 11 198, 1990 r – 7 837, 2000 r. – 5 806, 2008 r. 7 537).

Procentowy stosunek ilości miejsc opieki do populacji dzieci do lat 3 w mieście Krakowie – 22 proc.; Średnia dla Małopolski – 5,2 proc.; Średnia dla Unii Europejskiej – 14 proc.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także