Komunikat archiwalny

Pionierka edukacji w Nowej Hucie ma 65 lat

W archiwum Szkoły Podstawowej nr 80 w Nowej Hucie przechowywane są unikatowe szkolne kroniki, w których znajdują się zapiski i zdjęcia dokumentujące budowę najmłodszej dzielnicy Krakowa. Pierwszy wpis pochodzi z 1952 r. Historia tej szkoły to ważna część historii Nowej Huty, wychowało się w niej kilka nowohuckich pokoleń. 23 kwietnia społeczność SP nr 80 świętowała 65. rocznicę istnienia placówki. Po mszy w kościele św. Bartłomieja w Mogile uczniowie i nauczyciele utworzyli korowód, który przeszedł ulicami Nowej Huty, a następnie udał się do Teatru Ludowego, by wziąć udział w rocznicowej gali.

Pionierka edukacji w Nowej Hucie ma 65 lat
Fot. pixabay.com

Szkoła Podstawowa nr 80 rozpoczęła swoją działalność 1 września 1952 r. na jednym z najstarszych nowohuckich osiedli – os. Na Skarpie 8. Była pierwszą szkołą w Nowej Hucie. Jej praca jest od samego początku znakomicie udokumentowana –  uczniowie i nauczyciele do dziś prowadzą wielotomową kronikę.

W 1997 r. Rada Miasta Krakowa, na wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców, nadała szkole imię Wojciecha Bogusławskiego. Wybór patrona – aktora, reżysera, dramaturga – miał podkreślić rolę edukacji teatralnej w kształceniu oraz przywiązanie do lokalnego otoczenia (we wsi Mogiła toczy się akcja najbardziej znanego utworu Wojciecha Bogusławskiego „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”, mieszkańcy Mogiły w latach 70. ufundowali twórcy obelisk, którym dzisiaj opiekują się uczniowie „80”).

Szkoła Podstawowa nr 80 od wielu lat kładzie duży nacisk na realizację edukacji teatralnej. Od 1993 r. na szkolnej scenie organizowane są eliminacje teatralne, a uczniowie walczą o Złotą, Srebrną lub Brązową Maskę. Odbywają się warsztaty teatralne i konkursy tematyczne. Od 1999 r. szkoła realizuje autorski program nauczycieli polonistów z edukacji teatralnej. Logo placówki ma kształt teatralnych masek.

 

Pierwsza nowohucka podstawówka stawia też na rozwój i upowszechnianie czytelnictwa. W roku szkolnym 2015/2016 zrealizowała program czytelniczy we współpracy z Akademickim Centrum Kreatywności Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także program „Książki naszych marzeń”. Biblioteka szkolna wraz z czytelnią to miejsce, gdzie dzieci mogą odpocząć. Księgozbiór biblioteczny jest na bieżąco uzupełniany.

Dziś w szkole uczy się 331 uczniów w 15 oddziałach klas I–VIII. Mają do dyspozycji 20 bardzo dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, w tym pracownie przedmiotowe: polonistyczne, matematyczne, pracownię komputerową, przyrodniczą, historyczną, muzyczną, plastyczną. Szkoła dysponuje trzema salami gimnastycznymi, w tym jedną dużą, boiskiem wielofunkcyjnym, bieżnią trawiastą i skocznią w dal. Uczniowie korzystają z 16 tablic interaktywnych, sale lekcyjne mają dostęp do internetu. W szkole działa wiele kół zainteresowań, m.in. teatralne, chór szkolny, taneczne, sportowe, szachowe, plastyczne, informatyczne, muzyczne, językowe, polonistyczne, matematyczne, historyczne, przyrodnicze i chemiczne. Uczniowie odnoszą wiele sukcesów poza szkołą, zdobywają wysokie lokaty w międzyszkolnych konkursach na szczeblu gminy, województwa i kraju (Kangur Matematyczny, Konkurs Nauk Przyrodniczych – Świetlik, Olimpus Geograficzny). Od września 2017 r. prężnie działa na terenie szkoły Szkolny Klub Wolontariatu. Uczniowie biorą udział w wielu akcjach charytatywnych. Mogą też rozwijać swoje umiejętności społeczne, angażując się w działania podejmowane przez samorząd uczniowski.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także