Komunikat archiwalny

Startuje Krakowski Salon Sztuki

Profesjonalni twórcy i utalentowani amatorzy, studenci i profesorowie Akademii Sztuk Pięknych, twórcy naiwni i uczniowie – wszyscy związani z Krakowem artyści i artystki mogą nadsyłać swoje prace na Krakowski Salon Sztuki. Wybrane dzieła zostaną zaprezentowane między 12 a 20 października na wystawie w Pałacu Sztuki. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 7 czerwca.

Startuje Krakowski Salon Sztuki
Fot. materiały prasowe / KBF

Pomysł organizacji salonu artystycznego wynika z analizy aktualnej kondycji krakowskiego środowiska artystycznego przeprowadzonej w ramach „Widoku Publicznego”. Zadaniem tego projektu, realizowanego wspólnie przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i Galerię Bunkier Sztuki w 2016 roku, było stworzenie nowego formatu prezentacji sztuki współczesnej na podstawie badań sceny artystycznej i wyzwań stojących przed twórcami żyjącymi i pracującymi w Krakowie.

– Przyglądaliśmy się raportom o stanie miasta, wydarzeniom artystycznym organizowanym w kraju i za granicą, a z ankietami badającymi postrzeganie roli sztuki, zwróciliśmy się bezpośrednio do lokalnej publiczności. Twórców związanych z miastem pytaliśmy z kolei, czy Kraków jest lub może stać się miejscem sprzyjającym rozwojowi zawodowemu osób związanych ze sztuką współczesną i w jaki sposób ich zdaniem można wspierać rozwój indywidualnych twórców i oddolnych inicjatyw – mówi Magdalena Kownacka z Fundacji Artyści Innowacja Teoria (F.A.I.T), zaangażowana w „Widok Publiczny”, pomysłodawczyni idei Salonu.

„Widok publiczny” pokazał, że sztuka współczesna wydaje się mieszkańcom Krakowa elitarna i niedostępna, a lokalne inicjatywy – niemal niewidoczne ze względu na ich rozproszenie. Twórców niepokoi brak systemowego wsparcia w polityce kulturalnej miasta i wyraźne podziały wewnątrz samego środowiska. Wiodącą rolę w pejzażu sztuki zajmują publiczne instytucje, które mają znaczącą przewagę nad prywatnymi galeriami i organizacjami pozarządowymi. Idea Krakowskiego Salonu Sztuki stara się na te problemy odpowiedzieć w konkretny sposób – tworząc wydarzenie otwarte dla wszystkich grup twórców, niezależnie od środowisk, grup artystycznych, pokoleń, przynależności czy estetyk. Krakowski Salon Sztuki ma być miejscem spotkania lokalnego środowiska artystycznego i mieszkańców Krakowa. To działanie o charakterze kampanii społecznej, mające wpływać na widoczność sztuki wizualnej w mieście i ułatwiać komunikację twórców z odbiorcami.

Krakowski Salon Sztuki zaczyna się już w kwietniu, od zaproszenia do udziału wszystkich artystów i artystek, którzy czują się związani z Krakowem. Wystawa, która zostanie zaprezentowana w październiku, złożona z dzieł nadesłanych przez samych autorów, będzie podążać za ich zainteresowaniami. Organizatorzy mają nadzieję, że otwarta formuła wydarzenia pozwoli pokazać, czym obecnie zajmują się artyści oraz zaprezentować różnorodność stosowanych przez nich narracji i stylów bez narzucania z góry tematu i kuratorskiej koncepcji. Wyboru najciekawszych spośród dostarczonych zgłoszeń dokonają pomysłodawcy i inicjatorzy Krakowskiego Salonu Sztuki: Magdalena Kownacka, historyczka sztuki oraz Gaweł Kownacki, artysta i prezes krakowskiej Fundacji F.A.I.T.

– Kraków jest miastem wyjątkowym, także ze względu na ogromną liczbę mieszkających i tworzących tu artystów sztuk wizualnych – podkreśla Izabela Helbin, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, zapraszając do szerokiego odzewu na otwarty nabór prac. – Koncepcja Krakowskiego Salonu Sztuki jest wypadkową dwuletnich rozmów z artystami, instytucjami, kuratorami sztuki i samymi odbiorcami. Uwierzyliśmy w Salon, ponieważ jest on działaniem integrującym, zakłada prezentację szerokiego wyboru dzieł sztuki tworzonych przez osoby związane z naszym miastem – reprezentujące wszystkie pokolenia i wykorzystujące różnorodne techniki. Idea jest więc niezwykle prosta. Wspierając ideę Salonu, mamy nadzieję przyczynić się do wzmocnienia środowiska sztuk wizualnych. Chcemy dać impuls do powstawania kolejnych wartościowych inicjatyw. Liczymy także, że Salon pomoże twórcom przedstawić swoje dokonania szerszej publiczności, co wpłynie na rozwój ich kariery. Chcemy także namawiać krakowian do inwestowania w dzieła sztuki, by mogli budować własne kolekcje - zaznacza.

Formuła Krakowskiego Salonu Sztuki jest bezpośrednim nawiązaniem do wydarzeń organizowanych w Krakowie od połowy XIX wieku: przeglądowych wystaw, które pozwalały obywatelom zobaczyć, jak wygląda współczesna im sztuka. W miejsce importowanych z Zachodu wzorców organizatorzy proponują przywołanie tradycji silnie związanej z Krakowem i pozytywnie postrzeganej przez jego mieszkańców. To właśnie w naszym mieście z przekonania o wadze sztuki i z potrzeby prezentowania najciekawszych zjawisk narodziło się Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych – dlatego pierwsza edycja Krakowskiego Salonu Sztuki odbędzie się w siedzibie tej instytucji, wybudowanej ze składek jej członków.

Pałac Sztuki, zbudowany na działce zakupionej za pieniądze ze sprzedaży cyklu rysunków Artura Grottgera, od początku miał służyć zarówno rozwojowi polskiej sztuki, jak i lokalnemu środowisku artystycznemu. Towarzystwu Przyjaciół Sztuk Pięknych zależało na krzewieniu wiedzy na temat sztuki i propagowaniu postawy zaangażowania w sprawy artystów. Właśnie dlatego w jednej z pierwszych odezw prasowych dyrekcja zobowiązywała się zorganizować „zbiór znakomitszych dzieł sztuki, na których by smak ogólny mógł się wykształcać, zamiłowanie sztuki wzrastać i krytyka zdrowa a sprawiedliwa wyrabiać się miała”. Mimo że Towarzystwo nie jest organizatorem Krakowskiego Salonu Sztuki, a jedynie użycza nam swojego budynku, cele i misja, z których wyrasta, przyświecają także nam, organizatorom Krakowskiego Salonu Sztuki.

– Zależy nam przede wszystkim na stworzeniu jak najbliższych relacji między krakowskimi artystami i mieszkańcami miasta – dodają Magdalena Kownacka i Gaweł Kownacki z Fundacji Artyści Innowacja Teoria (F.A.I.T.). – Chcemy, żeby Salon pokazywał to, co powstaje dziś w pracowniach twórców i właśnie dlatego nie zdecydowaliśmy się na wybór żadnego tematu czy motywu wiążącego prezentowane prace. Mamy nadzieję, że wystawa w Pałacu Sztuki stanie się miejscem spotkań: widzów i artystów, twórców z różnych pokoleń i środowisk, artystów amatorów i tych, którzy sztuką zajmują się na co dzień, mecenasów i krytyków. Chcemy, by mogły się tu zetknąć (a może i zetrzeć) różne wyobrażenia o sztuce i środowisku - zaznaczają.

Wystawa w Pałacu Sztuki potrwa od 12 do 20 października i zostanie zakończona uroczystym przyznaniem nagród. Do jury Krakowskiego Salonu Sztuki organizatorzy zaprosili artystki i artystów działających w różnych dziedzinach kultury: filmu, teatru, muzyki, mody i sztuk wizualnych. Chociaż z grona autorów prac prezentowanych w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki zostaną wyłonieni laureaci nagród, celem nie jest wybranie „najlepszych” czy „najważniejszych” dzieł sztuki stworzonych w Krakowie w 2018 roku. Zależy im na tym, by członkowie jury – używając narzędzi, które zazwyczaj wykorzystują w swojej pracy twórczej, bazując na własnym doświadczeniu i wrażliwości – wybrali najciekawsze ich zdaniem prace.

Jurorzy Salonu przyznają Grand Prix oraz wyłonią laureatów w czterech kategoriach: obraz roku, obiekt roku, dzieło medialne roku i działanie roku. Prace nadsyłane na konkurs nie zostaną odgórnie przyporządkowane do żadnej z tych kategorii, nie zdecydowaliśmy się także na wyróżnianie dzieł stworzonych przy wykorzystaniu konkretnych mediów. Organizatorom zależy na tym, by nagrody odpowiadały nie tyle zastosowanej technice, ile możliwości czytania dzieła. Nie wykluczają, że obrazem roku może okazać się praca wideo, a działaniem roku – olej na płótnie. Dodatkowo zostanie także przyznana nagroda publiczności. Wysokość nagród w poszczególnych kategoriach to 6 000 zł, a Grand Prix – 20 000 zł.

W niedzielę, 21 października, w Pałacu Sztuki odbędzie się aukcja, na której zostaną wystawione prace pokazane w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki. Każdą z nich będzie można kupić. Połowa dochodu z aukcji trafi bezpośrednio do twórców, druga zaś przeznaczona będzie na organizację kolejnej edycji Krakowskiego Salonu Sztuki.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin można znaleźć na stronie internetowej projektu: krakowskisalonsztuki.pl.

Organizatorami przedsięwzięcia są Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Fundacja Artyści Innowacja Teoria (F.A.I.T.).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także