Komunikat archiwalny

Klub Kultury Mydlniki do termomodernizacji

Kolejne dzielnicowe miejsce spotkań mieszkańców stanie się bardziej przyjazne dla użytkowników, a przy okazji tańsze w utrzymaniu i bardziej ekologiczne. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na termomodernizację Klubu Kultury „Mydlniki”. Projekt będzie realizowany z udziałem środków unijnych.

Klub Kultury Mydlniki do termomodernizacji
Fot. www.mydlniki.dworek.eu

Zarząd Inwestycji Miejskich kontynuuje projekty związane z remontami i termomodernizacją krakowskich środków kultury. Po przeprowadzonych w zeszłym roku inwestycjach w Nowohuckim Centrum Kultury i Dworku Białoprądnickim, przyszedł czas na Klub Kultury w Mydlnikach.

Zadanie podzielone jest na dwa etapy. Najpierw wykonawca, który zostanie wybrany w ogłoszonym przez ZIM Kraków przetargu, wykona termoizolację stropu ostatniej kondygnacji, a także dachu, wymieni okna, parapety i drzwi zewnętrzne, przeprowadzi modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, poprawi jakość działania klimatyzacji, wymieni piorunochrony, a także wykona poprawki elewacji w zakresie  murów ogniowych, pasów pod i nad rynnami, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy. W drugim etapie prace będą polegały na modernizacji instalacji wewnętrznych wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i przeciwpożarowej, zaizolowane zostaną ściany fundamentów, przeprowadzona będzie aranżacja wnętrza sali wielofunkcyjnej, wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariaty, a także wyremontowana część elewacji. Całość zadania powinna zostać wykonana w tym roku.

Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie zim.krakow.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Warto wiedzieć, że termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki” będzie realizowana z udziałem środków unijnych w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (ZIT). W ramach tego samego programu ZIM Kraków wyremontował w zeszłym roku Nowohuckie Centrum Kultury oraz Dworek Białoprądnicki.

 

 

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także