Komunikat archiwalny

Działania Krakowa dotyczące PEM inspirują

24 września 2018 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbędzie się trzecia już edycja Międzynarodowego Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi – tym razem pod hasłem „Bezpieczne limity”. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, podczas ostatniego forum poinformował, że NIK jest w trakcie kolejnej kontroli w tym obszarze. Zarazem docenił też krakowskie działania w zakresie ochrony mieszkańców przed tzw. elektrosmogiem.

Działania Krakowa dotyczące PEM inspirują
Fot. Magiczny Kraków

Podczas odbywającej się w centrali NIK w lutym br. tematycznej debaty eksperckiej, uczestnicy podnosili, że państwowy system monitoringu w zakresie badań promieniowania elektromagnetycznego może nie być w pełni skuteczny. Wyniki kontroli NIK mają być znane po wakacjach.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego (PEM) mogą być dwojakie: naturalne – występujące na ziemi i we wszechświecie – oraz sztuczne – wytworzone przez człowieka. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne jest jednym z najbardziej powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników zanieczyszczających środowisko. W 2011 roku sztuczne pola elektromagnetyczne zaliczone zostały przez WHO do tzw. Grupy 2B (możliwie rakotwórczych). Efekty działania pól elektromagnetycznych są niewyczuwalne przez zmysły człowieka i dlatego niestety często są lekceważone.

Władze Krakowa od lat poświęcają wiele uwagi kwestii nadmiernej emisji sztucznego promieniowania elektromagnetycznego – elektrosmogu, reagując na liczne protesty mieszkańców związane z lokalizacją nowych stacji bazowych telefonii komórkowej oraz zwiększaniem mocy ich anten. W ramach przyjętej polityki miasto stara się również ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji – w Miejskim Centrum Dialogu Urzędu Miasta Krakowa odbywają się cykliczne spotkania z ekspertem ds. PEM, są także organizowane specjalne prelekcje. Mieszkańcy mają możliwość wypożyczenia indywidualnych ekspozymetrów PEM, aby za ich pomocą niezależnie, samodzielnie zweryfikować poziom narażenia na PEM. W ubiegłym roku zrealizowano także szeroko zakrojony projekt edukacyjny „Bądźmy EkoCyfrowi”.

Warto podkreślić, że o działaniach władz Krakowa, zmierzających do ochrony mieszkańców przed nadmierną ekspozycją na sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne, wyczerpująco informują renomowane tytuły polskiej i międzynarodowej prasy specjalistycznej.

 

Pokaż metkę
Autor: IZABELA HAUPT
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA