Unijna pomoc w walce ze smogiem

Walka o czyste powietrze trwa. Poza likwidacją pieców węglowych konieczne są i inne działania. Dlatego Kraków przy wsparciu unijnych środków wciąż rozwija miejską sieć ciepłowniczą, inwestuje w termomodernizację budynków i poprawia ich efektywność energetyczną.

Unijna pomoc w walce ze smogiem
Fot. pixabay.com

Choć całkowity zakaz palenia węglem wejdzie w życie już za rok, w Krakowie wciąż nie brakuje budynków ogrzewanych paliwami stałymi. Prowadzona przez miasto walka ze smogiem toczy się na wielu frontach, wspiera ją też Unia Europejska. Dzięki środkom UE możliwe jest podejmowanie kolejnych kroków mających pomóc w tych zmaganiach i likwidacji palenisk węglowych.

Do pozbycia się kopciuchów zachęcić ma między innymi szybko rozwijająca się miejska sieć ciepłownicza, do której z roku na rok może podłączyć się coraz więcej budynków. Rozbudowa sieci w ostatnich latach odbywa się przede wszystkim wewnątrz drugiej obwodnicy i na Kazimierzu. To miejsca, gdzie według szacunków dymi najwięcej pieców węglowych i które mają z jakością powietrza największy problem.

Od niedawna prace nabrały mocnego przyspieszenia. To przede wszystkim zasługa unijnego dofinansowania, które umożliwiło budowę nowych odcinków sieci cieplnej, do której ma zostać przyłączonych 215 budynków.

Ciepło z sieci nie tylko w centrum

Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej obejmuje jednak nie tylko centrum Krakowa. Na ogrzewanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej mogą też liczyć mieszkańcy szybko rozbudowujących się rejonów miasta – w ramach kolejnego projektu do sieci ma bowiem zostać podłączonych ok. 150 budynków w takich miejscach jak m.in. Czerwone Maki, okolice powstającego właśnie nowego szpitala uniwersyteckiego w Prokocimiu czy Górka Narodowa.

Rozbudowa sieci ma też objąć Skawinę, w której również działa krakowski MPEC. Co ciekawe, Skawina jest też pierwszą poza Krakowem gminą wchodzącą w skład aglomeracji krakowskiej, która przystąpiła do realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Dzięki niej ponad 400 gospodarstw domowych i 12 skawińskich firm będzie mogło zlikwidować piece węglowe, a w zamian skorzystać z sieci ciepłowniczej.

Koniec z piecykami

Jednocześnie sukcesywnie likwidowane są także niebezpieczne piecyki gazowe, które można zastąpić ogrzewaniem wody przy pomocy ciepła sieciowego z miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzięki wprowadzeniu tzw. ciepłej wody użytkowej w Krakowie od 2004 r. udało się zlikwidować już ponad 25 tys. piecyków gazowych, a dzięki unijnemu dofinansowaniu w ciepłą wodę użytkową teraz zaopatrzyć się mogą też mieszkańcy tych rejonów miasta, w których o rezygnacji z piecyka można do tej pory było tylko pomarzyć.

Doinwestowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych projekt obejmuje kilkanaście dużych osiedli takich jak m.in. Bieżanów, Kurdwanów, Wola Duchacka czy szereg osiedli w Nowej Hucie. Zamontowanych ma zostać łącznie 1081 węzłów, co oznacza, że piecyków gazowych będzie się mogło pozbyć aż 30 tysięcy mieszkań.

Łączna wartość projektów MPEC-u wynosi aż 365,5 mln zł, z czego unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pokryje ponad 152 mln zł.

Wielkie docieplanie

Aby likwidacja pieców węglowych nie skończyła się znacznym zwiększeniem kosztów utrzymania, w budynkach użyteczności publicznej prowadzona jest równocześnie wielka termomodernizacja, a więc docieplanie, które skutkować ma nie tylko zmniejszeniem opłat za ogrzewanie, ale i zwiększeniem komfortu przebywających w nich osób. Łącznie na projekty termomodernizacyjne przeznaczono 174,96 mln zł, z czego ponad 69 mln pokryje unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Modernizacja energetyczna realizowana jest w 27 szkołach i przedszkolach, 20 budynkach pomocy społecznej (głównie są to domy opieki społecznej), a także obiektach sportowych takich jak dwa baseny międzyszkolne oraz obiekt KS Korony.

Efektem tych działań jest też zakończona termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury, gdzie wymieniono oświetlenie na energooszczędne typu LED, zmodernizowano instalację elektryczną i przeciwpożarową, zamontowano też system inteligentnego zarządzania energią. Prace zakończono też w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki oraz w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.

Dla pacjentów

Prace termomodernizacyjne prowadzone są również w aż 34 przychodniach krakowskich, a niebawem rozpoczną się w zakładzie opiekuńczo-leczniczym przy ul. Wielickiej. Jednocześnie w Specjalistycznym Szpitalu im. Stefana Żeromskiego zostanie przebudowanych osiem oddziałów, m.in. chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, pediatryczny, dermatologiczny, chirurgii Dzieci czy neurologii.

Środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – ZIT przeznaczono także na zakup aparatury medycznej i diagnostycznej oraz wyposażenie techniczne. Doposażone będzie łącznie aż 15 szpitalnych oddziałów, dzięki czemu mieszkańcy Krakowa zyskają dostęp do świadczeń medycznych spełniających wszystkie standardy medyczne, techniczne i sanitarne, a także możliwość szybszego diagnozowania i leczenia. Dofinansowanie na zakup sprzętu za 17 mln zł wyniosło aż 13,7 mln zł, a z nowych inwestycji będzie można korzystać już za dwa lata.

Z unijnych środków korzysta także Specjalistyczny Szpital, im. Gabriela Narutowicza. Tam za 27 mln zł, z czego ponad 7 mln zł to unijne dofinansowanie, powstać ma Centrum Diagnostyki, Leczenia i Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego i Gruczołów Dokrewnych, w którym powstaną m.in. nowocześnie wyposażone, przestrzenne sale, a także całkowicie nowy blok operacyjny.

Dużo korzyści

Łącznie do końca 2017 roku zostało już docieplonych i zmodernizowanych 35 budynków użyteczności publicznej. Jak zakłada Gmina Miejska Kraków, dzięki tym działaniom do 2020 r. efektywność energetyczna ponad 90 budynków użyteczności publicznej poprawi się aż o 25 proc., przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla o 30 proc. Nie pozostanie to bez wpływu na estetykę miasta – odnowione budynki z pewnością ucieszą oczy mijających je krakowian.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także