Komunikat archiwalny

Niepubliczne żłobki z dofinansowaniem

Prywatne żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie otrzymają dofinansowanie z budżetu miasta pozwalające na wydłużenie okresu udzielania dotacji do 31 grudnia 2018 r. Uchwałę w tej sprawie przyjęli radni na sesji 27 czerwca. Z budżetu miasta na ten cel zostanie przeznaczonych 8,5 mln zł. Aneksy przedłużające umowy o udzielenie dotacji będą podpisywane z poszczególnymi placówkami w miesiącu lipcu.

Niepubliczne żłobki z dofinansowaniem
Fot. tookapic.com

6 czerwca 2018 r. prezydent Krakowa wnioskował do Rady Miasta Krakowa (projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie) o wyrażenie zgody na przesunięcie środków finansowych w wysokości 8 500 000 zł, co umożliwiłoby kontynuację udzielania dotacji do 31 grudnia br. Rada Miasta Krakowa odrzuciła wniosek prezydenta w głosowaniu. Ponownie wniosek prezydenta w tej sprawie był rozpatrywany przez radnych na sesji Rady 27 czerwca.

W 2018 r. 183 podmioty prowadzące: żłobki, kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów otrzymuje dotację od Gminy Miejskiej Kraków. Pozwala to na dofinansowanie 4 513 miejsc opieki.

Udzielanie dotacji dla podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 jest zadaniem fakultatywnym (nieobowiązkowym) gminy. Średnia miesięczna wysokość dotacji do jednego miejsca wynosi ok. 357 zł. Należy podkreślić, że Gmina Miejska Kraków jest jedyną gminą metropolitalną, która nieprzerwanie od 2012 roku na taką skalę udziela dofinansowania do opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów (dotacje otrzymują wszystkie podmioty, które w wyznaczonym terminie złożą odpowiedni wniosek).

Od 2018 roku miasto Kraków jako jedyne polskie miasto metropolitalne  udziela również dodatkowej dotacji na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 2,40 zł za godzinę (ok. 504 zł miesięcznie przy założeniu 21 dni pracy i 10 godzin opieki dziennie).

Obecnie w Krakowie funkcjonują 22 gminne żłobki dysponujące 2350 miejscami oraz 186 innych niż gminne żłobków i klubów dziecięcych z 5 718 miejscami. Ponadto zarejestrowanych jest 28 dziennych opiekunów mogących świadczyć opiekę nad maksymalnie 140 dziećmi oraz 400 niań.

Łącznie w Krakowie liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wynosi 8208.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także