Komunikat archiwalny

Przebudowa ulic Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej [MAPY]

W sobotę, 22 września, ruszyła inwestycja na Krowodrzy. Przez najbliższy rok prowadzone będą prace związane z przebudową ciągu drogowo-torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej, wraz z pętlą w Bronowicach. Dodatkowo zmodernizowana zostanie tarcza skrzyżowania al. Mickiewicza, al. Słowackiego, ul. Karmelickiej i ul. Królewskiej. Miasto dokłada wszelkich starań, aby uciążliwości związane z inwestycją były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców.

Przebudowa ulic Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej [MAPY]
Fot. Bogusław Świerzowski

Na sesji Rady Miasta Krakowa prezydent Jacek Majchrowski wystąpił z wnioskiem o zwolnienie pasażerów z opłat za przejazdy liniami 704, 713 oraz 74. Radni przychylili się do wniosku i uchwalili darmową komunikację na tych liniach.

 

Komunikacja zastępcza:

Wzdłuż ulicy Królewskiej kursują dwie zastępcze linie autobusowe: nr 704 na trasie od Teatru Bagatela do Bronowic Małych i nr 713 od Teatru Bagatela do Bronowic Starych (ul. Piastowskiej). Autobusy linii nr 704 kursują co trzy minuty, a linii 713 w godzinach szczytu co sześć minut, czyli podjeżdżają na przystanki nawet co dwie minuty. Dodatkowo między osiedlem Widok (Bronowice Małe) a pętlą przy ul. Lucjana Rydla (Bronowice) od 1 października kursować będzie zastępcza linia tramwajowa nr 74.

 

mapa_komunikacja-03
 

(Kliknij tutaj, aby pobrać plik w dużym rozmiarze)

Zobacz więcej:

Parkingi dla mieszkańców:

Dla mieszkańców, którzy parkują samochód na ulicach objętych inwestycją, a nie zamierzają z niego korzystać przez dłuższy czas, udostępnionych zostało około 1000 miejsc postojowych wzdłuż al. 3 Maja oraz na parkingach przy stadionie Wisły.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie poinformował, że przy Stadionie Miejskim im. H. Reymana udostępnił parking północny od strony ul. W. Reymonta oraz część parkingu południowego od strony al. 3 Maja. Oba parkingi są dostępne dla mieszkańców poza dniami, w których organizowane są na Stadionie Miejskim imprezy sportowe. Terminy wyłączenia parkingów z użytkowania są na bieżąco podawane na tablicach informacyjnych przy wjeździe na parking oraz na stronie internetowej zis.krakow.pl.

Dla osób dojeżdżających do Krakowa od strony Olkusza i Zabierzowa udostępnione są miejsca na tymczasowym parkingu P+R na terenie dawnego motelu Krak. Natomiast aby ułatwić kierowcom dojazd do miejsc postojowych w rejonie al. 3 Maja, częściowo jest ona dwukierunkowa.


ZIKiT

(Kliknij tutaj, aby pobrać plik w dużym rozmiarze)

 

Dlaczego teraz?

Przetarg na przebudowę ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej został ogłoszony przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w połowie stycznia 2018 r. Wyłonienie wykonawcy inwestycji wydłużyło się z powodu ogromnej liczby pytań zadawanych przez zainteresowane firmy, odwołań wykonawców oraz okresu potrzebnego na obligatoryjną kontrolę w Urzędzie Zamówień Publicznych. Ostatecznie umowę z wykonawcą można było podpisać dopiero we wrześniu i przygotować się do rozpoczęcia budowy.

Przełożenie terminu rozpoczęcia prac mogłoby skutkować licznymi awariami torowiska w trakcie zimy czy kilkugodzinnymi przestojami w kursowaniu tramwajów. Ostatni raz gruntowna przebudowa torowiska do Bronowic miała bowiem miejsce ponad 20 lat temu. Modernizacja jest tym bardziej niezbędna, że według danych ZIKiT, każdego dnia w godzinie porannego szczytu przejeżdża w tramwaju przez plac Inwalidów prawie 3,5 tysiąca osób. Po zakończeniu przebudowy pasażerowie będą podróżować w komfortowych warunkach, a tramwaje z odpowiednią prędkością.

 

Na modernizację torowiska do Bronowic miasto przeznaczyło prawie 77 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 6.1 – Rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. W jej ramach pojawi się nowy układ drogowy i torowy na odcinku od skrzyżowania Alej Trzech Wieszczów z ulicą Królewską. Zostaną wykonane: odwodnienie, oświetlenie, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Zamontowane będą tablice informacji pasażerskiej, wiaty oraz automaty do zakupu biletów. Jezdnia zyska nową nawierzchnię, piesi – nowe chodniki, a rowerzyści – drogę dla rowerów.

Modernizacje krakowskich torowisk, a także budowa nowych linii mają na celu zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście, poprawę płynności ruchu oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez redukcję hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

 

Zobacz także:

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także