Komunikat archiwalny

Otwarto pierwszy w mieście Klub Głuchego Seniora

Od dziś krakowscy głusi seniorzy mają swój klub. Został on utworzony w ramach Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej, a jego siedziba mieści się przy ulicy św. Jana 18, w lokalu należącym do Polskiego Związku Głuchych. To pierwszy w Krakowie ośrodek wsparcia dla seniorów, który jest przeznaczony dla osób głuchych. W otwarciu placówki wzięła udział Anna Okońska-Walkowicz – pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej.

Otwarto pierwszy w mieście Klub Głuchego Seniora
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Seniorzy mają do dyspozycji między innymi bibliotekę, kawiarenkę, pracownię malarską. Klub otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00, ale także w niedzielę od 12.00 do 14.00. Obecnie na zajęcia uczęszcza 37 osób.

Podstawowym celem ośrodków wsparcia jest przede wszystkim podtrzymywanie sprawności psychofizycznej osób starszych, w szczególności w formie rehabilitacji społecznej i usprawniającej, dla umożliwienia im jak najdłuższego funkcjonowania w środowisku rodzinnym, sąsiedzkim, w miejscu zamieszkania. Wszystkie zajęcia odbywają się pod opieką doświadczonych specjalistów – pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów.

W Krakowie funkcjonuje 12 ośrodków wsparcia w 22 różnych lokalizacjach dysponujących łącznie 830 miejscami. W 16 lokalizacjach prowadzone są kluby samopomocy, w tym pięć klubów funkcjonuje w ramach projektu pod nazwą „W sile wieku” finansowanego ze środków europejskich. Usługi w klubach samopomocy są bezpłatne, a ich przyznanie nie wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego i jest możliwe po złożeniu imiennej deklaracji uczestnictwa.

 

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także