Komunikat archiwalny

Kolejny plan miejscowy wszedł w życie

W środę, 13 marca wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Podłużnej i Pylnej”. Tym samym w Krakowie obowiązuje 187 planów miejscowych, które pokrywają 63,2 proc. powierzchni miasta. Od 27 lutego 2019 r. sporządzanych jest kolejnych 51 dokumentów.

Kolejny plan miejscowy wszedł w życie
Fot. bip.krakow.pl

Procedura sporządzania planu rozpoczęła się w marcu 2017 r., a jego projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaprezentowany mieszkańcom w październiku 2018 r. Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadził Wydział Planowania Przestrzennego UMK.

Powierzchnia planu to 79,3 ha. Dokument ustala zasady zagospodarowania przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem integracji terenów zieleni i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z infrastrukturą techniczną, komunikacyjną i społeczno-usługową, a także harmonijne kształtowanie przestrzeni między istniejącym i przyszłym zagospodarowaniem.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Adres:
ul. Pylna, Kraków

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także