Komunikat archiwalny

Trwa dialog techniczny ws. dworu w Wadowie

Zarząd Zieleni Miejskiej prowadzi dialog techniczny na potrzeby opracowania postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego do realizacji kompleksowej modernizacji oraz utrzymania zabytkowego dworu w Wadowie.

Trwa dialog techniczny ws. dworu w Wadowie
Fot. materiały prasowe

Obecnie dwór Badenich w Wadowie wymaga kapitalnego remontu, który pozwoli na przywrócenie go do poprzedniego stanu. Zapoczątkowany dialog techniczny pozwoli wskazać kierunek inwestycji z określeniem, jaka konkretnie działalność będzie prowadzona po generalnym remoncie z uwzględnieniem powierzchni przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Wadowa.

 

Dialog wyłoni podmioty zainteresowane zainwestowaniem środków w rewitalizację zabytku. To pozwoli na późniejsze wszczęcie postępowania w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego i wyłonienie dla tego miejsca operatora, który stałby się jednocześnie partnerem mieszkańców Wadowa w animacji części parkowej dworu.

Zainteresowane podmioty mogą się zgłaszać do ZZM pod numerem: 12 20 10 240.

Zobacz także:

Adres:
ul. Glinik 63, Kraków

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także