Komunikat archiwalny

Mieszkańcy świadomi wprowadzenia zakazu palenia węglem

Niemal wszyscy badani krakowianie (96,6 proc.) słyszeli o wprowadzeniu obowiązku całkowitego zakazu palenia węglem i drewnem w Krakowie, a blisko połowa zna datę wejścia w życie tego przepisu (49,6 proc.) – wynika z badania przeprowadzonego przez IBRIS na grupie 1000 respondentów w marcu 2019 r. Zatem świadomość mieszkańców Krakowa jest w tej kwestii bardzo duża.

Mieszkańcy świadomi wprowadzenia zakazu palenia węglem
Fot. pixabay.com

Znajomość następstw, wynikających z niestosowania się do tego przepisu posiada niespełna czterech na dziesięciu ankietowanych mieszkańców Krakowa.

Ośmiu na dziesięciu zapytanych pozytywnie ocenia wejście w życie tego przepisu. Co więcej, prawie siedmiu na dziesięciu uważa, że wchodzący obowiązek zakazu palenia węglem i drewnem w instalacjach przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Krakowie.

Mieszkańcy Krakowa w większości wiedzą jakie działania muszą podjąć, aby dostosować się do tego zakazu (tak wskazało 70,4 proc. respondentów).

Blisko co drugi zapytany wie, że mieszkańcy Krakowa, objęci koniecznością zmiany systemu grzewczego w związku z nową regulacją, mogą skorzystać z dotacji na wymianę systemu ogrzewania. Więcej informacji o dotacjach w ramach PONE na stronie internetowej BIP.

Prawie co drugi badany poprawnie identyfikuje straż miejską jako organ uprawniony do kontroli przestrzegania wchodzącego w życie 1 września 2019 r. zakazu.

 

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także