Komunikat archiwalny

Szkolenie dla pracowników UMK

Pracownicy krakowskiego magistratu po raz kolejny doskonalą swoje umiejętności z zakresie budowania pozytywnych relacji z obywatelem, w tym szczególnie te przydatne w obsłudze tzw. trudnego klienta. Szkolenia organizowane są we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie.

Szkolenie dla pracowników UMK
Fot. Jan Graczyński

Urząd Miasta Krakowa kontynuuje współpracę z Okręgowym Inspektorem Służby Więziennej w Krakowie w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników Urzędu Miasta Krakowa oraz osób znajdujących się w ich otoczeniu.

Instytucje podpisały porozumienie przewidujące przeprowadzenie nieodpłatnych szkoleń w 2019 roku przez funkcjonariuszy OISW. Szkolenia pracowników UMK odbywać się będą w sali OISW w Krakowie oraz sali UMK, nie rzadziej niż raz na kwartał. Weźmie w nich udział maksymalnie 20 osób.

Program szkolenia pozwala m.in. na pogłębienie wiedzy z zakresu sposobów rozmowy z trudnym i wymagającym  klientem, rozładowania napięcia i stresu powstającego podczas z kontaktu, ochrony prawnej funkcjonariuszy publicznych oraz projektowania bezpiecznego miejsca pracy i pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także