Komunikat archiwalny

Zabierz głos w dyskusji o Centrum Obywatelskim Nowa Huta

W Nowej Hucie powstanie Centrum Obywatelskie na wzór tego, które działa przy ul. Reymonta. Każdy może teraz zabrać głos w dyskusji na temat koncepcji jego funkcjonowania w ramach trwających do 28 czerwca konsultacji społecznych.

Zabierz głos w dyskusji o Centrum Obywatelskim Nowa Huta
Fot. dialoguj.pl

Centrum Obywatelskie Nowa Huta ma zostać otwarte późną jesienią 2019 r. Konsultacje mają pokazać, jakie potrzeby i oczekiwania wobec tego miejsca maja mieszkańcy Nowej Huty, działające tam formalne i nieformalne grupy, a także stowarzyszenia i organizacje pracujące na rzecz społeczności lokalnych. Centrum ma przede wszystkim służyć rozwojowi, wzmocnieniu i partycypacji w działaniach łączących organizacje, instytucje oraz mieszkańców.

Poddawana konsultacjom koncepcja Centrum Obywatelskiego Nowa Huta bazuje na koncepcji przygotowanej w 2018 r. na potrzeby Centrum Obywatelskiego przy ul. Reymonta. Celem konsultacji jest dostosowanie jej do aktualnych potrzeb aktywnych mieszkańców Nowej Huty.

W ramach trwających konsultacji odbędzie się spotkanie 25 czerwca w godz. 18.00-20.00 w przyszłym Centrum Obywatelskim na os. Centrum C 10 (wejście od al. Przyjaźni z dostępem dla osób z ograniczeniami ruchowymi) oraz dyżury - w tym samym miejscu 24 i 26 czerwca w godz. 16.00–18.00.

W oparciu o pomysły i uwagi zgłaszane podczas spotkań, dyżurów i za pośrednictwem specjalnie przygotowanej dla mieszkańców i organizacji ankiety zostaną zebrane rekomendacje do koncepcji Centrum Obywatelskiego, w oparciu o którą zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert bez wkładu własnego, który z kolei wyłoni operatora. Operator – organizacja bądź konsorcjum organizacji przez pierwszy rok prowadzenia CO będzie zobowiązany do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy istniejących potrzeb Nowej Huty.

Więcej informacji o konsultacjach oraz ankieta do wypełnienia na stronie internetowej dialogspoleczny.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także