Inkubator absolwenta z niepełnosprawnością

Projekt „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” to nowa inicjatywa Fundacji Sustinae dzięki, której absolwent postawi pierwsze kroki ku samodzielności.

Inkubator absolwenta z niepełnosprawnością
Fot. materiały prasowe

– Realizowany przez nas projekt ma na celu wprowadzenie na rynek pracy 100 studentów i absolwentów krakowskich i warszawskich uczelni wyższych. – opisuje Monika Cyboran-Trzebińska, Prezes Zarządu Fundacji Sustinae. – Uczestnicy przejdą z nami drogę „od studenta do specjalisty”, korzystając z różnorodnych form wsparcia dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Każda osoba będzie miała możliwość pogłębionej diagnozy swoich predyspozycji, wypracowania Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym, wsparcia asystenta rynku pracy w poszukiwaniu zatrudnienia, a także uczestnictwa w zajęciach warsztatowych przygotowujących do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami.

Inkubator absolwenta

– Uczestnicy mają możliwość realizacji szkoleń np. specjalistycznych, branżowych, kursów językowych, płatnego 4-miesięcznego stażu w wybranej branży oraz uzyskaniu dodatku motywacyjnego w kwocie do 400 zł/miesiąc przez okres 12 miesięcy na cel pokrycia kosztów m.in zakwaterowania, dojazdu do pracodawcy, tłumacza języka migowego czy asystenta osoby niepełnosprawnej – tłumaczy Monika Cyboran-Trzebińska. Uczestnik po zakwalifikowaniu może swobodnie próbować swoich sił na rynku pracy, co nie wyklucza go z dostępu do wszystkich oferowanych form wsparcia. Stale monitorując  sytuację jesteśmy wstanie odpowiednio zareagować np. skierować na szkolenie specjalistyczne w czasie trwania umowy o pracę lub stażu, tak aby finalnie Uczestnik mógł utrzymać się w zatrudnieniu.

Kogo poszukujemy?

Fundacja Sustinae poszukuje gotowych do podjęcia pracy niepełnosprawnych studentów ostatniego roku studiów (I,II,III stopnia, podyplomowych) lub absolwentów uczelni wyższej, którzy otrzymali dyplom lub uzyskali absolutorium nie wcześniej niż 5 lat temu. W momencie kwalifikacji do programu kandydat nie może być osobą pracującą lub prowadzącą własną działalność gospodarczą.

Jak wziąć udział w projekcie?

Jeśli chcesz dołączyć do projektu zapraszamy do kontaktu z biurem Fundacji w Krakowie: absolwent krakow@fundacjasustinae.org, tel. +48 883 340 209. Szczegółowe informacje o projekcie oraz regulamin projektu dostępne są na stronie Fundacji: www.fundacjasustinae.org. Projekt „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” otrzymał dofinasowanie ze środków PFRON, w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

niepełnosprawni, fundacja

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Duda
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także