Składowisko w ogniu pytań

Spore emocje podczas posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza wzbudziła dyskusja po informacji przedstawionej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie na temat odpadów innych niż niebezpieczne na składowiskach ArcelorMittal Poland S.A. w Nowej Hucie.
 

Składowisko w ogniu pytań
Fot. Paweł Krawczyk

Ryszard Listwan z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska po raz kolejny przedstawił podsumowanie badań. Mówił, że do tej pory WIOŚ nie ma dostępu do wyników badań naukowców z uniwersytetów, którzy przedstawiają wyniki sugerujące, że na składowiskach huty niebezpieczne substancje przenikają do gleby i wód.

Radny Jan Stanisław Pietras podkreślał, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jakie są zagrożenia i zanieczyszczenia związane z tymi terenami. Natomiast  Anna Prokop-Staszecka - Przewodnicząca Komisji prosiła, by wyciszyć emocje i podjąć próbę porozumienia. Jej zdaniem urząd nie jest upoważniony do przeprowadzenia takich badań, powinni je wykonać naukowcy.

Radni nie zaopiniowali projektu uchwały w sprawie podjęcia działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie, a podczas sesji 26 czerwca został on przez radnych odesłany do projektodawcy.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2018.

Pokaż metkę
Autor: (MB)
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także