Rada Krakowskich Seniorów zyskała siedzibę

Po pięciu latach działalności Rada Krakowskich Seniorów doczekała się własnej siedziby przy al. Ignacego Daszyńskiego 19. Celem Rady jest ułatwienie komunikacji na osi seniorzy – Miasto, a dzięki temu zapewnienie przedstawicielom najstarszego pokolenia wpływu na sprawy dla nich najważniejsze.

Rada Krakowskich Seniorów zyskała siedzibę
Fot. Wiesław Majka

W trakcie swojej działalności Rada Krakowskich Seniorów zainicjowała powołanie Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. Jego celem jest zacieśnienie współpracy między radami seniorów, umacnianie ich znaczenia i wymiana doświadczeń w sposobie rozwiązywania problemów ludzi starszych, co ma szczególne znaczenie w starzejącym się społeczeństwie.

Rada była też pomysłodawcą i konsultantem wydawanego przez miasto „Informatora krakowskiego seniora” oraz inicjowała wprowadzenie w Krakowie „Koperty życia”. Zakupione w ramach projektu zestawy „Kopert życia” są dystrybuowane wśród osób powyżej 65 roku życia objętych wsparciem MOPS, Miejskich Dziennych Domów oraz Centrów Aktywności Seniora. – Działamy na co dzień w trybie interwencyjnym, a nasze spostrzeżenia i wnioski przekazujemy do komisji Rady Miasta oraz przewodniczącym dzielnic – mówi wiceprzewodniczący Rady, Marian Krzewiński.

Rada Krakowskich Seniorów istnieje w Krakowie od 2014 roku, a członkowie Rady obecnej II kadencji zostali wybrani 13 września 2016 r. podczas walnego zebrania przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz uniwersytetów trzeciego wieku. 25-osobowej radzie przewodniczy Antoni Wiatr.

 

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA JAŹWIECKA
Osoba publikująca: Anna Duda
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także