Komunikat archiwalny

Środowiskowe domy samopomocy zapraszają

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w zajęciach prowadzonych w środowiskowych domach samopomocy. 13 krakowskich środowiskowych domów samopomocy dysponuje 396 miejscami.

Środowiskowe domy samopomocy zapraszają
Fot. www.krakow.pl

Środowiskowe domy samopomocy to ośrodki wsparcia pobytu dziennego, przeznaczone dla osób chorujących psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz dotkniętych chorobą Alzheimera. Placówki te mają na celu utrzymanie chorującej osoby w jej naturalnym środowisku (rodzinnym, sąsiedzkim) i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, czyli umieszczaniu w placówce całodobowej opieki.

Środowiskowe Domy Samopomocy działają 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Rodzaj i zakres usług świadczonych w domu jest ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika, odpowiednio do jego potrzeb oraz możliwości psychofizycznych i obejmuje w szczególności:

- trening funkcjonowania w życiu codziennym,

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

- poradnictwo psychologiczne,

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

- pomoc w dostępnie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

- niezbędną opiekę,

- terapię ruchową.

Aby móc uczestniczyć w zajęciach w środowiskowym domu samopomocy, należy zgłosić się do pracownika socjalnego Filii MOPS odpowiedniej dla miejsca zamieszkania i przedłożyć zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu, wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie. W przypadku, gdy osoba zainteresowana posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, również należy je załączyć. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej.

Dodatkowe informacje na temat możliwości skorzystania z pomocy środowiskowych domów samopomocy można uzyskać bezpośrednio w środowiskowych domach samopomocy (adresy ośrodków i numery telefonów zamieszczone są na stronie internetowej MOPS) lub w Dziale ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia MOPS – tel. 12-616-53-11.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także
Polecamy